En del af Netværksforum Samsø

Samsø Fødevarenetværk er sat i verden for at skabe vækst og innovation samt ikke mindst sikre, at det stærke Samsø brand står endnu stærkere i fremtiden

Frem for et traditionelt fokus på konkurrence og ’forretningshemmeligheder’ har virksomhederne via netværket mulighed for at lære af hinanden, få ny inspiration, indgå samarbejder og på den måde blive stærkere i fællesskab.

Erfaringer fra ind- og udland viser, at virksomheder, der organiserer sig i netværk og bruger hinanden aktivt, oplever fremgang og øget konkurrenceevne udadtil.

Samsø Fødevarenetværk består af samske virksomheder, store som små, der beskæftiger sig med fødevarer. Medlemmerne spænder bredt fra små virksomheder, der fremstiller specialiteter, til restauranter og nogle af øens største virksomheder. 

Aktiviteterne i netværket spænder fra temaarrangementer og ekskursioner til virksomhedsbesøg, hvor netværkets medlemmer på skift åbner deres døre for hinanden.

Samsø Fødevarenetværk blev grundlagt i 2012 som et i første omgang to-årigt projekt i et samarbejde mellem Samsø Landboforening og Samsø Erhvervs- og Turistcenter med støtte fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Grundet den brede interesse for at fortsætte netværket, blev det besluttet at fortsætte i Samsø Erhvervs- og Turistcenters regi.

Samsø Fødevarenetværk indgår som en del af projekt ”Netværksforum”.

Kunne Samsø Fødevarenetværk være noget for dig? Læs mere om fødevarenetværkets aktiviteter i programmet nedenfor og se priser for deltagelse

 

 

 

 

Læs mere om LAG