Udvikling, økonomisk bæredygtighed og en fremtidig svømmehal. Der er nogle af nøgleordene for det arbejde, den nystiftede Foreningen Sambiosen skal arbejde for

Billede

Den 15. december 2016 blev foreningen Sambiosen stiftet på Samsø. Foreningen opgave bliver at sikre, at området i og omkring idrætshallen og kultursalen i Tranebjerg videreudvikles, så det både fremstår som et attraktivt sted for borgere og besøgende og samtidig hænger sammen rent økonomisk.


Formand
Tina Gylling

Næstformand
Inge Echwald

Øvrige medlemmer af bestyrelsen
Henrik Kjær
Maria Jeppesen
Michael Kristensen
Søren Hvidtved Larsen
Svend Bissø

Suppleanter
Peder Nedergaard
Mette Pihlkjær


Mission
Sambiosen stiller attraktive rammer til rådighed for øens borgere og besøgende i
alle livsfaser.

Sambiosen er hele øens fælles samlingssted. I samarbejde med foreninger, institutioner, selvorganiserede borgere og andre samarbejdspartnere udvikles og tilbydes
aktiviteter, der kan honorere borgernes og øens besøgendes ønsker og behov i forhold til idrætsog kulturtilbud.

Vision
Sambiosen medvirker til, at det er attraktivt at bo på Samsø og besøge Samsø.

De fysiske rammer, både inde og ude, er unikke og attraktive. På idræts- og kulturdelen følges trends, og der udvikles løbende på de tilbud, der efterspørges af borgerne og besøgende.

Værdier

  • Vi tager ansvar for hinanden og vores fælles center.
  • Vi passer i fællesskab på vores center.
  • Vores udgangspunkt for vores aktiviteter er fællesskab, trivsel og glæde.
  • Vi tænker bæredygtighed ind, hvor det er muligt.
  • Vores center er åbent og tilgængeligt for alle.
  • Vi tænker rummelighed og fleksibilitet ind i alle sammenhænge.
  • Med vores handlekraft og engagement udvikler vi os.

Vedtægter

Udviklingsplan