Samsø Kommune afsætter hvert år en pulje til frivilligt socialt arbejde (jf. serviceloven § 18)

Kommunens overordnede formål er at motivere til at udvikle kvaliteten af den frivillige sociale indsats i Samsø Kommune. Læs meget mere om, hvordan du kan få tildelt puljemidler herunder.

Primært aktiviteter, der finder sted i Samsø Kommune.

Aktiviteter, der fremmer og udvikler frivilligt socialt arbejde – og gerne foregår i et samarbejde mellem flere frivillige foreninger og mellem de frivillige foreninger og Samsø Kommune. 

Aktiviteter, der er nyskabende og understøtter relationer og netværk på tværs af målgrupper og aldersgrupper.

Aktiviteter, der forebygger isolation og ensomhed samt giver borgere med særlige behov nye muligheder.

Aktiviteter, der er åbne for alle og ikke er begrænset til egne medlemmer i en forening eller lignende.

Aktiviteter, der er sundhedsfremmende og forebyggende.

Der gives ikke støtte til foreninger med en større likvid formue samt til administration, herunder løn, porto, kontorartikler, telefon og kørsel.

Der er mulighed for undtagelser, hvis støtten er en forudsætning for udførelsen af det frivillige sociale arbejde

Følg linket til ansøgningsskemaet herunder. 

Ansøgningerne behandles to gange årligt. Ansøgningsfristerne er:

  • 15. marts
  • 15. september

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af den frivillige aktivitet, budget og eventuelt et årsprogram. Ansøgningen skal sendes til:

Samsø Kommune
att. Dorte Skrædder
Søtofte 10
8305 Samsø

Du kan også sende ansøgningen på mail til auds@samsoe.dk

Hent ansøgningsskemaet