Samsø Kommune afsætter hvert år en pulje til frivilligt socialt arbejde (jf. serviceloven § 18)

Kommunens overordnede formål er at motivere til at udvikle kvaliteten af den frivillige sociale indsats i Samsø Kommune. Læs meget mere om, hvordan du kan få tildelt puljemidler herunder.