Samsø Kommune afsætter hvert år en pulje til frivilligt socialt arbejde (jf. serviceloven § 18)

Kommunens overordnede formål er at motivere til at udvikle kvaliteten af den frivillige sociale indsats i Samsø Kommune. Læs meget mere om, hvordan du kan få tildelt puljemidler herunder.

 • Støtten ydes til aktiviteter, der finder sted i Samsø Kommune eller til aktiviteter udenøs med deltagelse af borgere bosat på Samsø.
 • Aktiviteter, der fremmer og udvikler frivilligt socialt arbejde – og gerne foregår i et samarbejde mellem flere frivillige foreninger og mellem de frivillige foreninger og Samsø Kommune.
 • Aktiviteter, der er nyskabende og understøtter relationer og netværk på tværs af målgrupper og aldersgrupper. 
 • Aktiviteter, der forebygger isolation og ensomhed samt giver borgere med særlige behov nye muligheder.
 • Aktiviteter, der er åbne for alle og ikke er begrænset til egne medlemmer i en forening eller lignende.
 • Aktiviteter, der er sundhedsfremmende og forebyggende. 
 • Administration, herunder løn, porto, kontorartikler, telefon og kørsel.  Der er mulighed for undtagelser, hvis støtten er en forudsætning for udførelsen af det frivillige sociale arbejde. 
 • Udflugter, rejser og fortæring. Der er mulighed for undtagelser, hvis støtten er en forudsætning for udførelsen af det frivillige sociale arbejde. 
 • Der gives ikke støtte til foreninger med en større likvid formue. 

Følg linket til ansøgningsskemaet herunder. 

Det er muligt at sende ansøgninger hele året, men ansøgningerne behandles kun en gang årligt, ligesom der også kun udbetales støtte en gang årligt. Næste deadline for ansøgninger er: 

 • 15. februar.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af den frivillige aktivitet, budget og eventuelt et årsprogram. Ansøgningen skal sendes til:

Samsø Kommune
att. Dorte Skrædder
Søtofte 10
8305 Samsø

Du kan også sende ansøgningen på mail til auds@samsoe.dk

Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til Forvaltningen for Social og Beskæftigelse på kommune@samsoe.dk eller på tlf. 87 92 22 00.
 
Følgende betingelser skal være opfyldt for at komme i betragtning 
 • Fremsende underskrevet ansøgningsskema vedlagt budgetskema. Skemaerne kan findes på Samsø Kommunes hjemmeside, samt ved henvendelse på mail kommune@samsoe.dk eller på tlf. 87 92 22 00
 • Fremsende dokumentation for afholdte udgifter senest 31. december i ansøgningsåret.
 • Fremsende evaluering af arrangementet herunder antal deltagere/besøgende senest 31. december i ansøgningsåret.
 • Fremsende en ansøgning om udsættelse for anvendelse af tilskuddet, hvis projektet eller arrangementet ikke færdiggøres til den planlagte tid. I ansøgningen skal der stå, hvorfor aktiviteten er blevet forsinket, og hvornår aktiviteten forventes at være gennemført. 
 • Tilbagebetale alle ikke-brugte midler til Samsø Kommune, Jyske Bank, reg.nr. 6260 kontonr. 167297-5. Der anføres følgende tekst – projekttitel og returmidler til kulturpulje 
 • Dokumentation for afholdte udgifter og/eller ansøgning om udsættelse fremsendes til kommune@samsoe.dk  mærkes: Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18 midler).