Hvert år uddeler Samsø Kommune en ildsjælspris og en kulturpris. Priserne går til personer, der har ydet en særlig indsats for henholdsvis kultur- og foreningslivet

Kultur- og ildsjælsprisen uddeles på den nationale frivillighedsdag.

I 2018 er det den 28. september. Kom til prisuddeling

Læs mere om de to priser ved at folde teksterne nedenfor ud.

Prisen tildeles én eller flere personer, der i det forløbne år har gjort sig bemærket ved en frivillig, ulønnet og uselvisk indsats til glæde for andre medborgere eller fællesskabet.

Det kan også være, at den eller disse personer i kraft af initiativlyst og idérigdom har bidraget til at udvikle det samske samfund ved at skabe positive forandringer.

Indstiller du flere personer, skal du udvælge en repræsentant til at modtage prisen.

Indstil en kandidat til Ildsjælsprisen

Prisen tildeles en person, en forening eller en institution, der i det forløbne år har gjort noget godt og vigtigt for kulturlivet på Samsø. Indstilles en forening eller institution navngives en repræsentant for foreningen eller institutionen til at modtage prisen.

Det er kun personer, foreninger eller institutioner, der bor på Samsø, der kan indstilles og modtage Kulturprisen.

Indstil en kandidat til Kulturprisen