Hvert år uddeler Samsø Kommune en ildsjælspris og en kulturpris. Priserne går til personer, der har ydet en særlig indsats for henholdsvis kultur- og foreningslivet

Kultur- og ildsjælsprisen uddeles på den nationale frivillighedsdag.

I 2018 var det den 28. september, hvor Ildsjæælsprisen gik til Kirsten Poste Pedersen og Kulturprisen gik til Majken Ladefoged. Læs artikel fra prisfesten

Læs mere om de to priser ved at folde teksterne nedenfor ud.

Prisen tildeles én eller flere personer, der i det forløbne år har gjort sig bemærket ved en frivillig, ulønnet og uselvisk indsats til glæde for andre medborgere eller fællesskabet.

Det kan også være, at den eller disse personer i kraft af initiativlyst og idérigdom har bidraget til at udvikle det samske samfund ved at skabe positive forandringer.

Indstiller du flere personer, skal du udvælge en repræsentant til at modtage prisen.

Læs mere om formål og dommerpanel

Prisen tildeles en person, en forening eller en institution, der i det forløbne år har gjort noget godt og vigtigt for kulturlivet på Samsø. Indstilles en forening eller institution navngives en repræsentant for foreningen eller institutionen til at modtage prisen.

Det er kun personer, foreninger eller institutioner, der bor på Samsø, der kan indstilles og modtage Kulturprisen.

Læs mere om formål og dommerpanel

Det er et dommerpanel, der hvert år vurderer de indkomne nomineringer og peger på de to vindere. Dommerpanelet består af formanden for Social- og Kulturudvalget samt repræsentanter for Samsø Idræt og Kultur, Samsø Festivalforening, Samsø Museumsforening, Erhvervsforum og KOKS.