Hvert år uddeler Samsø Kommune en ildsjælspris og en kulturpris. Priserne går til personer, der har ydet en særlig indsats for henholdsvis kultur- og foreningslivet

Kultur- og Ildsjælsprisen uddeles på den nationale frivillighedsdag.

I 2019 vil prisuddelingen finde sted ved et festligt arrangementet i Kultursalen i SamBiosen fredag d. 27. september 2019 klokken 17-19. 

Læs mere om de to priser ved at folde teksterne nedenfor ud.

Prisen tildeles én eller flere personer, der i det forløbne år har gjort sig bemærket ved en frivillig, ulønnet og uselvisk indsats til glæde for andre medborgere eller fællesskabet på Samsø.

Det kan også være, at den eller disse personer i kraft af initiativlyst og idérigdom har bidraget til at udvikle det samske samfund ved at skabe positive forandringer.

Indstiller du flere personer, skal du udvælge en repræsentant til at modtage prisen.

Læs mere om formål og dommerpanel

Prisen tildeles en person, en forening eller en institution, der i det forløbne år har gjort noget godt og vigtigt for kulturlivet på Samsø. Indstiller du en forening eller institution, skal du udvælge en repræsentant for foreningen eller institutionen til at modtage prisen.

Det er kun personer, foreninger eller institutioner med folkeregisteradresse på Samsø, der kan indstilles og modtage Kulturprisen.

Læs mere om formål og dommerpanel

Det er et dommerpanel, der hvert år vurderer de indkomne nomineringer og peger på de to vindere. Dommerpanelet består af formanden for Social- og Kulturudvalget samt repræsentanter for Samsø Idræt og Kultur, Ældresagen, Samsø Festivalforening, Samsø Museumsforening, Erhvervsforum og KOKS.

Du kan enten indstille en kandidat digitalt eller manuelt i perioden 1. august 2019 til 6. september 2019. 


DIGITAL INDSTILLING

Du kan indstille en kandidat digitalt ved at udfylde indstillingsblanketterne, som du finder nederst på denne side i den aktive indstillingsperiode. 

De digitale indstillingsblanketter vil være aktive i perioden 1. august 2019 klokken 9.00 til 6. september 2019 klokken 12.00. 

 

MANUEL INDSTILLING

Du kan indstille en kandidat ved manuelt at udfylde en indstillingsblanket.

Indstillingsblanketterne finder du på Rådhuset og på blibliotekerne i henholdsvis Tranebjerg og Nordby. Samme steder finder du også opstillede stemmekasser, hvori du kan aflevere blanketterne.

Du kan også aflevere blanketterne i lukkede kuverter mærket "Ildsjælspris/Kulturpris, att. Dorte Skrædder" i receptionen på Rådhuset i den normale åbningstid. Kuverten kan også sendes til Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305 Samsø.