Hvert fjerde år er der valg til Kommunalbestyrelsen. Næste gang er 16. november 2021. 

Når der er kommunalvalg på Samsø, skal der vælges 11 medlemmer til Kommunalbestyrelsen.

Borgerservice i Samsø Kommune sørger for det praktiske arbejde i forbindelse med valghandlinger - både når det drejer sig om kommunal- og regionsvalg, folketingsvalg og Euroaparlamentsvalg.