Onsdag den 5. juni er der valg til Folketinget. Der er folketingsvalg mindst hver fjerde år. Her afgøres det, hvem der skal have Folketingets 179 mandater.

Stemme per brev kan afgives fra onsdag den 15. maj til lørdag den 1. juni 2019, begge dage inklusiv på:

Rådhuset/Borgerservice
Søtofte 10, Tranebjerg

I den normale ekspeditionstid, som er:
Mandag – torsdag kl. 10.00-12.00, torsdage tillige kl. 15.00-17.00.

Yderligere er der åbent lørdag den 18. maj og lørdag den 25. maj fra kl. 10.00-12.00.

Endvidere er der åbent lørdag den 1. juni kl. 9.00-16.00. Dette er sidste dag, hvor der kan brevstemmes.

Husk at medbringe legitimation!

Det bemærkes, at fortegnelse over de opstillede kandidater bekendtgøres ved opslag i Borgerservice senest fra tirsdag den 28. maj 2019. 

Endvidere bemærkes det, at der er mulighed for at benytte hjælpemidler i forbindelse med brevstemmeafgivning. Hjælpemidler, som stilles til rådighed, udgør en sort filtpen, en lup, en led-lampe, et hæve/sænkebord og et CCTV. 

Stemme i hjemmet kan afgives af vælgere, der, på grund af sygdom eller manglende førlighed, ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen den 5. juni 2019, og som ikke har lejlighed til at stemme på sygehus, plejehjem eller andre institutioner med videre.

Henvendelse om afgivelse af stemme i hjemmet skal rettes til:

Rådhuset/Borgerservice
Søtofte 10, Tranebjerg
tlf. 30 10 55 18

Du vil herefter få tilsendt den begæringsformular, som skal anvendes.

Begæring om at afgive stemme i hjemmet kan indgives til Borgerservice fra og med onsdag den 8. maj til og med fredag den 24. maj 2019 kl. 18.00.
 
Borgerservice er fredag den 24. maj yderligere åbent fra kl. 16.00 til 18.00. 

Nærmere oplysninger om brevstemmeafgivning kan fås ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 30 10 55 18. 

Afstemningen onsdag den 5. juni foregår på følgende afstemningssteder: 

  • Samsø Hallen i Tranebjerg 
  • Stay by Stage i Nordby (tidligere Nordby Kro) 

Det vil fremgå af dit valgkort hvilket afstemningssted, du skal stemme ved. 

Vedrørende hjælpemidler er der på hvert afstemningssted en sort filtpen, en lup samt en LED-lampe til rådighed. Endvidere forefindes der på afstemningsstedet Samsø Hallen i Tranebjerg et handicapvenligt stemmerum, som er indrettet med et hæve/sænke bord samt et CCTV.  

Ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i bopælskommunen skal indgives senest tirsdag den 28. maj kl. 12.00 til vælgerens bopælskommune.

I Samsø Kommune skal ansøgning fremsendes til:

Samsø Rådhus, Borgerservice
Søtofte 10, Tranebjerg, 8305 Samsø

Ændringen af afstemningssted skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Samsø Kommunes Borgerservice, tlf. 30 10 55 18. 

Når der onsdag den 5. juni 2019 afholdes folketingsvalg, kan interesserede vælgere overvære stemmeoptællingen, som foregår umiddelbart efter kl. 20.00, når valghandlingen er afsluttet. 
 
Stemmeoptællingen er offentlig. Af sikkerhedsmæssige grunde skal den del af lokalet, hvor stemmeoptællingen foregår, afskærmes på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan komme til stemmesedlerne, men offentligheden stadig kan overvære stemmeoptællingen jf. lovens § 68, stk. 1, 2. pkt. 
 
Valgstederne er:
 
  • Samsø Hallen, Tranebjerg
  • Stay by Stage (tidligere Nordby Kro), Nordby   

Læs mere om Folketingsvalget