Søndag den 26. maj er der valg til Europa-Parlamentet. Danmark har 13 repræsentanter i Europa-Parlamentet, som vælges af den danske befolkning hvert 5. år. På denne side finder du information om, hvordan og hvor du afgiver din stemme.

Stemme per brev kan afgives fra mandag den 15. april til torsdag den 23. maj 2019, begge dage inklusiv på:

Rådhuset/Borgerservice
Søtofte 10, Tranebjerg

I den normale ekspeditionstid, som er:
Mandag - torsdag kl. 10.00-12.00, torsdag tillige kl. 15.00-17.00

Yderligere er der åbent lørdag den 11. maj og lørdag den 18. maj fra kl. 10.00 til 12.00.

Endvidere er der åbent fra kl. 9.00 til 17.00 torsdag den 23. maj, hvor det er sidste dag, hvor der kan brevstemmes.

Husk at medbringe legitimation!

Det bemærkes, at godkendte kandidatlister, herunder kandidaternes navne, bekendtgøres ved opslag i Borgerservice senest fra mandag den 6. maj 2019. 

Endvidere bemærkes det, at der er mulighed for at benytte hjælpemidler i forbindelse med brevstemmeafgivning. De hjælpemidler der stilles til rådighed er en sort filtpen, en lup, en led-lampe, et hæve/sænkebord og et CCTV. 

Stemme i hjemmet kan afgives af vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen den 26. maj 2019, og som ikke har lejlighed til at stemme på sygehus, plejehjem eller andre institutioner med videre.

Henvendelse om afgivelse af stemme i hjemmet skal rettes til:

Rådhuset/Borgerservice
Søtofte 10, Tranebjerg
Tlf. 30 10 55 18

Du vil herefter få tilsendt den begæringsformular, som skal anvendes.

Begæring om at afgive stemme i hjemmet, kan indgives til Borgerservice fra og med mandag den 29. april til og med tirsdag den 14. maj 2019 kl. 18.00. 

Borgerservice er tirsdag den 14. maj yderligere åbent fra kl. 15.00 til 18.00

Nærmere oplysninger om brevstemmeafgivning kan fås ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 30 10 55 18.

Afstemningen søndag den 26. maj foregår på følgende afstemningssteder: 

  • Samsø Hallen i Tranebjerg 
  • Stay by Stage i Nordby (tidligere Nordby Kro) 

Det vil fremgå af dit valgkort hvilket afstemningssted, du skal stemme ved. 

Vedrørende hjælpemidler er der på hvert afstemningssted en sort filtpen, en lup samt en LED-lampe til rådighed. Endvidere forefindes der på afstemningsstedet Samsø Hallen i Tranebjerg et handicapvenligt stemmerum, som er indrettet med et hæve/sænke bord samt et CCTV.  

Ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i bopælskommunen skal indgives senest kl. 12 torsdag den 16. maj til vælgerens bopælskommune.

I Samsø Kommune skal ansøgning fremsendes til:

Samsø Rådhus, Borgerservice
Søtofte 10, Tranebjerg, 8305 Samsø

Ansøgning kan tidligst indgives mandag den 29. april. 

Ændringen af afstemningssted skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Samsø Kommunes Borgerservice, tlf. 30 10 55 18. 

Læs mere om Europa-Parlamentsvalget