Der er valg til Kommunalbestyrelsen hvert fjerde år. Næste valg finder sted 16. november 2021

Her kan du orientere dig om de forskellige valg, der løbende finder sted på Samsø. Helt generelt kan du finde information om kommunalvalget, og når det er aktuelt også om valg til Folketinget og Europa Parlamentet.