Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap

Det er vigigt at bemærke, at der kan være forskellige synspunkter i en sag i handicaprådet. Hvis det er tilfældet, vil det fremgå af rådets beslutning/mødereferat og i en eventuel udtalelse eller høringssvar.

Medlemmer:

Marcel Meijer, Formand, Økonomiudvalget
Mail: aumme@samsoe.dk
Suppleant: Carsten Bruun

Michael Kristensen, Teknik- og Miljøudvalget
Mail: aumk@samsoe.dk
Suppleant: Carsten Bruun

Henrik Kjær, Social- og Kulturudvalget
Mail: auhkj@samsoe.dk
Suppleant: Anita E. Olesen

Margrethe V. Thuesen, Direktionen
Mail: aumvt@samsoe.dk
Suppleant: Mogens Wehrs

Svend-Erik Stabel, Næstformand                                     
Mail: lykkeholm@mail.tdcadsl.dk
Suppleant: Ellen Kolby Jensen                                        
 
Børge S. Kristensen                                  
Mail: borge_kristensen@hotmail.com
Suppleant: Birthe Kleis Poulsen                
 
Ib Doktor Kjær                                        
E-mail: doktorolsen@mail.dk
Suppleant: Sanne Doktor Kjær                 

Ulla Jydebjerg                                           
E-mail: ullajydebjerg@gmail.com
Suppleant Jan Tejblum                             
 
Else Lykke Stabel                                     
E-mail: lykkeholm@mail.tdcadsl.dk
Suppleant: Anne-Margit Jensen                

Læs dagsordner og referater fra møderne

Handicaprådets vedtægter