Udvalget træffer svære beslutninger om tvangsfjernelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn

Børn og Ungeudvalgets medlemmer:

Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Udvalget for Erhverv og Bosætning
Telefon: 86 59 64 68
Mail: auidl@samsoe.dk

Medlem af Social- og Kulturudvalget
Medlem af Udvalget for Erhverv- og Bosætning
Telefon: 51 51 70 02
Mail: auaeo@samsoe.dk

Derudover er der knyttet en dommer og to konsulenter til eventuelle sager.