Udtaler sig på ungdomsskolens vegne i politiske spørgsmål

Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektører, pædagogiske medhjælpere, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere.

Ungdomsskolebestyrelsen kan udtale sig og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende ungdomsskole. Ungdomsskolebestyrelsen skal omvendt også afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen stiller.

Medlemmer i perioden 2018-2021:

Mette Juul Kramer
MK@KramerManagement.dk
Stedfortræder: Helle Hansen

Anita H. Olesen
Fam.Olesen@outlook.com
Stedfortræder: Irene D. Lassen

Tina Øster, Landboforeningen
Tina@klejstrupgaard.dk
Stedfortræder: Vakant

Flemming Jensen, Fagforbundene
gnyf@hotmail.com
Stedfortræder: Vakant

Dan Chrislau, formand
Dan.chrislau@samsoeskole.dk
Tlf. nr. 40 19 93 87