Udtaler sig på ungdomsskolens vegne i politiske spørgsmål

Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere.

Ungdomsskolebestyrelsen kan udtale sig og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende ungdomsskole. Ungdomsskolebestyrelsen skal omvendt også afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen stiller.

Medlemmer i perioden 2014-2017:

Ulla Holm
Telefon: 30 27 30 53
Stedfortræder: Steffen Wolffbrandt

Vinni Østerbæk
Telefon: 23 25 91 14
Stedfortræder: Anita E. Olesen

Flemming Zoller
Marks Stigsvej 17b
Telefon: 86 59 32 62
Stedfortræder: Per Evan Rasmussen

Alice Haagen
Byvejen 25
Telefon: 86 59 30 09
Stedfortræder: Vakant

Hans Peter Knudsen
Landlystvej 5
Telefon: 86 59 21 00
Stedfortræder: Karen Würlitzer