Det Udvidede Trafikudvalg rådgiver kommunalbestyrelsen i færgepolitiske spørgsmål

Udvalget har ikke en selvstændig beslutningskompetence.

Kommunalbestyrelsen hører derfor udvalget inden der træffes beslutninger om afgørende ændringer i færgedriften. Borgmesteren er formand og indkalder til møder.