Det Udvidede Trafikudvalg rådgiver kommunalbestyrelsen i færgepolitiske spørgsmål

Udvalget har ikke en selvstændig beslutningskompetence.

Kommunalbestyrelsen hører derfor udvalget inden der træffes beslutninger om afgørende ændringer i færgedriften. Borgmesteren er formand og indkalder til møder.

 

  • Marcel Meijer (formand)
  • Carsten Bruun
  • Helle Hansen
  • Ulla Holm
  • Henrik Kjær

Samsø Kommunes Trafikudvalg

Øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer

Erhvervsforum:
Frank Kristensen
Permelille 20
Mail: formand@saha.dk

Kolby Kås Havn:
Anders D. Lassen
Brattingsborg 1 B
Mail: adl@brattingsborg.dk

Vognmændene:
Erik Verdoes
Østerløkkevej 35
Mail: verdoes@os.dk

Redningskorps:
Søren Peter Kjeldahl
Nordby Kirkevej 4
Mail: spk@brdr-kjeldahl.dk

Turistbranchen:
Lars O. Jensen
Samsø feriehusudlejning
Besservej 2
Mail: loj@samsoferiehus.dk

Henrik Sørensen
Formand Samsø Golfklub
Viemosevej 26
Mail: sorensen.henrik@outlook.dk

Landbrug m.v.:
Hans Jørgen Buur Sørensen
Østerløkkevej 47
Mail: hjb@samsoegroent.dk

Lars Balslev
Sygehusvej 19
Mail: lcb@dlg.dk

Pendlere:
Carsten Kjærgaard
Bisgård Forte 2
Mail: carsten.b.kjaergaard@gmail.com

Kommunaldirektør Mogens Wehrs
Færgedirektør Carsten Kruse  
Chef for Erhverv og Turisme Mette Løkke
Havnefoged Frederik B. Pedersen