Skoleudvalget er nedsat for at beskrive en vision og en handleplan for renoveringen af Samsø Skole

Udvalget skal afdække de behov, der er for at renovere Samsø Skole, så den fremstår velholdt og tilbyder et undervisningsmiljø, der fysisk understøtter et moderne fleksibelt læringsmiljø.

Derudover har udvalget fokus på, at de fysiske rammer understøtter pædagogiske tiltag, hvor læring og trivsel er kendetegnet for et godt og inspirerende undervisningsmiljø.

Skoleudvalget kan betragtes som en arbejdsgruppe under Social- og Kulturudvalget, og udvalgets råd og indstillinger skal til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 • Ulla Holm (formand)
  Formand for Social- og Kulturudvalget
   
 • Michael Kristensen
  Medlem af kommunalbestyrelsen
   
 • Mette Manstrup
  Medlem af kommunalbestyrelsen
   
 • Bertel Meilvang
  Udpeget af skolebestyrelsen
   
 • Anne Buhl Jørgensen
  Samsø Skoles leder
   
 • Helle Griebel Anesen
  Forvaltningschef, Børn og Unge
   
 • Rikke Vilhelmsen
  Repræsentant for pædagogerne

Derudover deltager en lærerrepræsentant, som endnu ikke er udpeget, samt en elevrådsrepræsentant ved udvalgte møder.