Skoleudvalget er nedsat for at beskrive en vision og en handleplan for renoveringen af Samsø Skole

Udvalget skal afdække de behov, der er for at renovere Samsø Skole, så den fremstår velholdt og tilbyder et undervisningsmiljø, der fysisk understøtter et moderne fleksibelt læringsmiljø.

Derudover har udvalget fokus på, at de fysiske rammer understøtter pædagogiske tiltag, hvor læring og trivsel er kendetegnet for et godt og inspirerende undervisningsmiljø.

Skoleudvalget kan betragtes som en arbejdsgruppe under Social- og Kulturudvalget, og udvalgets råd og indstillinger skal til godkendelse i kommunalbestyrelsen.