Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap

Det er vigigt at bemærke, at der kan være forskellige synspunkter i en sag i handicaprådet. Hvis det er tilfældet, vil det fremgå af rådets beslutning/mødereferat og i en eventuel udtalelse eller høringssvar.

Medlemmer: