Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap

Det er vigigt at bemærke, at der kan være forskellige synspunkter i en sag i handicaprådet. Hvis det er tilfældet, vil det fremgå af rådets beslutning/mødereferat og i en eventuel udtalelse eller høringssvar.

Medlemmer:

 

Økonomiudvalget:
Marcel Meijer (formand)           
E-mail: aumme@samsoe.dk
Suppleant: Helle Hansen        
 
Teknisk Udvalg:
Michael Kristensen        
E-mail: aumk@samsoe.dk
Suppleant: Stefan Wolffbrandt        

Social- og kulturudvalget:
Ulla Holm             
E-mail: auuh@samsoe.dk
Suppleant: Ruth Lange        

Direktionen:
Margrethe V. Thuesen        
E-mail: aumvt@samsoe.dk   
Suppleant: Mogens Wehrs    

Teknisk område:
Kasper Sørensen        
E-mail:  aukas@samsoe.dk
Suppleant: Søren Stensgaard

 

Handicaprådets sekretariat:
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
E-mailadresse:  kommune@samsoe.dk
Hjemmeside: www.samsoe.dk
Kontaktperson: Socialchef Margrethe V. Thuesen


Hartvig Pedersen        
E-mail: hartvig.pedersen@privat.dk  
    
Ib Doktor Kjær (næstformand)       
E-mail: doktorolsen@mail.dk            

Anne-Margit Jensen
E-mail: margitjensen54@gmail.com
            
Svend-Erik Holm Stabel                
E-mail: lykkeholm@mail.tdcadsl.dk       

Susanne Doktor Kjær                                                                          
E-mail: doktorolsen@mail.dk

Suppleanter for medlemmerne fra Danske Handicaporganisationer er i prioriteret rækkefølge: 

1. Else Lykke Stabel                                   
2. Jørgen Ahlgreen               
3. Erling Martinussen