Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap

Det er vigigt at bemærke, at der kan være forskellige synspunkter i en sag i handicaprådet. Hvis det er tilfældet, vil det fremgå af rådets beslutning/mødereferat og i en eventuel udtalelse eller høringssvar.

Medlemmer:

 

Økonomiudvalget:
Marcel Meijer (formand)           
E-mail: aumme@samsoe.dk
Suppleant: Helle Hansen        
 
Teknisk Udvalg:
Michael Kristensen        
E-mail: aumk@samsoe.dk
Suppleant: Stefan Wolffbrandt        

Social- og kulturudvalget:
Ulla Holm             
E-mail: auuh@samsoe.dk
Suppleant: Ruth Lange        

Direktionen:
Margrethe V. Thuesen        
E-mail: aumvt@samsoe.dk   
Suppleant: Mogens Wehrs    

Teknisk område:
Kasper Sørensen        
E-mail:  aukas@samsoe.dk
Suppleant: Søren Stensgaard

 

Handicaprådets sekretariat:
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
E-mailadresse:  kommune@samsoe.dk
Hjemmeside: www.samsoe.dk
Kontaktperson: Socialchef Margrethe V. Thuesen


Hartvig Pedersen        
E-mail: hartvig.pedersen@privat.dk
Suppleant: Jørgen Ahlgreen        
    
Ib Doktor Kjær (næstformand)       
E-mail: doktorolsen@mail.dk
Suppleant: Else Lykke Stabel                

Anne-Margit Jensen
E-mail: margitjensen54@gmail.com
Suppleant: Erling Martinussen
            
Svend-Erik Holm Stabel                
E-mail: lykkeholm@mail.tdcadsl.dk
Suppleant: Lis Mærsk                    

Susanne Doktor Kjær                                                                            
E-mail: doktorolsen@mail.dk
Suppleant: Afventes             

 

Læs dagsordner og referater fra møderne

Handicaprådets vedtægter