Grundlisteudvalget udtager personer til Samsø Kommunes grundliste

Grundlisteudvalget består af fem personer, som er udpeget af Kommunalbestyrelsen for en fireårig periode, der er lig den periode Kommunalbestyrelsen er valgt for. Grundlisteudvalgets opgave er alene at udtage personer til Samsø Kommunes grundliste. Grundlisten bruges af Danmarks domstole til udpegning af lægdommere. Lægdommere er den samlede betegnelse for domsmænd og nævninge.

Funktionsperiode 1. januar 2018 – 31. december 2021​