Udvalget har til opgave at understøtte Samsø Kommune i opbygning og drift af et rederi

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at oprette et kommunalt rederi og nedsatte i kølvandet herpå et Færgeudvalg, der havde til opgave at understøtte kommunens opbygning og drift af et kommunalt rederi.

Udvalget er nedsat som et såkaldt §17.4-udvalg. Det betyder, at der blandt udvalgets medlemmer kan indgå personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen – og dermed eksterne personer, der f.eks. har særligt kendskab til og erfaring med færgebetjening/rederidrift.

 • Marcel Meijer, borgmester i Samsø Kommune
  Borgmesteren er født medlem af udvalget og fungerer som formand
   
 • Mette Kramer
  Udpeget af kommunalbestyrelsen
   
 • Carsten Bruun
  Udpeget af kommunalbestyrelsen
   
 • Lars Simon Rieks
  Færgedirektøren fra Færgeselskabet Læsø
   
 • Gitte Caroline Palm Lundorf
  Ekstern konsulent med erfaring fra rederi og færgedrift
   
 • Flemming Skov
  Ekstern konsulent med erfaring fra rederi og færgedrift


Derudover deltager kommunaldirektøren i møderne som observatør.