Udvalget har til opgave at understøtte Samsø Kommune i drift af Samsø Rederi

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013 at oprette et kommunalt rederi og nedsatte i kølvandet herpå et Færgeudvalg, der havde til opgave at understøtte kommunens opbygning og drift af et kommunalt rederi.

Udvalget er nedsat som et såkaldt §17.4-udvalg. Det betyder, at der blandt udvalgets medlemmer kan indgå personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen – og dermed eksterne personer, der f.eks. har særligt kendskab til og erfaring med færgebetjening/rederidrift.