Erhvervskontaktrådet har til formål at sikre en god og tæt dialog mellem kommunalbestyrelsen og erhvervene på Samsø.

Målet for rådet er at skabe en dynamisk erhvervsudvikling og fremme jobskabelsen og beskæftigelsen på øen.

Erhvervskontaktrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i erhvervs- og beskæftigelsespolitiske spørgsmål og i forbindelse med udvikling af rammevilkår.