Udvalget træffer svære beslutninger om tvangsfjernelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn

Børn og Ungeudvalgets medlemmer:

Derudover er der knyttet en dommer og to konsulenter til eventuelle sager.