Udvalget træffer svære beslutninger om tvangsfjernelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn

Børn og Ungeudvalgets medlemmer:

Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Medlem af Social- og Kulturudvalget
Telefon: 40 45 23 56
Mail: aumk@samsoe.dk

Medlem af Social- og Kulturudvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Telefon: 21 86 59 93
Mail: auhkj@samsoe.dk

Derudover er der knyttet en dommer og to konsulenter til eventuelle sager.