Samsø Billedkunstråd fungerer som rådgivere for Samsø Kommune i forhold til kunstnerisk udsmykning på øen

Samsø Kommunes billedkunstråd består af professionelle billedkunstnere, kunstformidlere og arkitekter.

Billedkunstrådet har til opgave, at:

  • igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter som for eksempel udstillinger, workshops, kunstfestival, foredrag og lignende
  • igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og pladser - herunder rådgive om kunstindkøb
  • rådgive om kommunal kulturpolitik vedrørende billedkunst og søge om støtte hos Kunststyrelsen i forbindelse med nye projekter.
  • Julie Stavad - Formand
  • Ole Olsen - Næstformand
  • Robert V. Rasmussen - Repræsentant for kommunen
  • Judith Schwarzbart
  • Niels Jørgen Andreasen
  • Grethe Michaelsen - Suppleant
  • Kit Carlsen - Suppleant

Oversigt over projekter, hvor Billedkunstrådet har været involveret.