Samsø Billedkunstråd fungerer som rådgivere for Samsø Kommune i forhold til kunstnerisk udsmykning på øen

Samsø Kommunes Billedkunstråd består af professionelle billedkunstnere og kunstformidlere.

Billedkunstrådet har til opgave, at:

  • igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter som for eksempel udstillinger, workshops, kunstfestival, foredrag og lignende
  • igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og pladser - herunder rådgive om kunstindkøb
  • rådgive om kommunal kulturpolitik vedrørende billedkunst og søge om støtte hos Statens Kunstfond i forbindelse med nye projekter.