Vederlag for eksterne repræsentantskaber vedr. 2016

I henhold til kommunestyrelsesloven § 16 e påhviler det medlemmer af byrådet og kommunens embedsmænd at oplyse om størrelsen af vederlag for eksterne hverv, der bestrides som udpeget af byrådet eller Kommunernes Landsforening.

Oplysning om vederlagets størrelse i det foregående kalenderår skal offentliggøres inden udgangen af marts måned.

Der er følgende oplysninger om vederlag for 2016:

  • Kommunalbestyrelsesmedlem Per Urban Olsen (C)                            
    Bestyrelsesmedlem Samsø Spildevand A/S - 50.000 kr.
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Kjær (V)                                                 
    Bestyrelsesmedlem Samsø Fonden - 10.000 kr.