Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune har besluttet, at vederlagsopgørelsen fremover skal være tilgængelig på hjemmesiden

I det følgende fremgår således en orientering om vederlag for de politiske niveau samt for de poster, hvor Kommunalbestyrelsen jf. deres konstituerende møder udpeger kandidater til. 

Alle tal er angivet i lønniveau for januar 2018 og oversigten bliver ikke reguleret løbende.