Vederlag for eksterne repræsentantskaber vedr. 2017

I henhold til kommunestyrelsesloven § 16 e påhviler det medlemmer af byrådet og kommunens embedsmænd at oplyse om størrelsen af vederlag for eksterne hverv, der bestrides som udpeget af byrådet eller Kommunernes Landsforening.

Oplysning om vederlagets størrelse i det foregående kalenderår skal offentliggøres inden udgangen af marts måned.

Der er følgende oplysninger om vederlag for 2017:

  • Kommunalbestyrelsesmedlem Per Urban Olsen (C)           

Bestyrelsesmedlem/formand Samsø Spildevand A/S    50.000 kr.

  • Kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Kjær (V)                 

Bestyrelsesmedlem Samsø Fonden                      10.000 kr.