Kommunalbestyrelsen består af 11 medlemmer. Marcel Meijer fra Socialdemokraterne er borgmester

Medlemmer af kommunalbestyrelsen (i alfabetisk rækkefølge):

1. Viceborgmester
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Telefon: 29 44 69 76
Mail: aucb@samsoe.dk

Medlem af Social- og Kulturudvalget
Medlem af Udvalget for Erhverv og Bosætning
Telefon: 30 27 30 53
Mail: auuh@samsoe.dk

Formand for Social- og Kulturudvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Telefon: 40 45 70 77
Mail: auhkj@samsoe.dk

Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Medlem af Social- og Kulturudvalget
Telefon: 40 45 23 56
Mail: aumk@samsoe.dk

Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Udvalget for Erhverv og Bosætning
Telefon: 86 59 64 68
Mail: auidl@samsoe.dk

Formand for Udvalget for Erhverv og Bosætning
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Telefon: 26 85 86 83
Mail: auil@samsoe.dk

Borgmester
Formand for Økonomiudvalget
Telefon: 60 15 27 72
Mail: aumme@samsoe.dk
Adresse: Rådhuset, Søtofte 10

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Telefon: 30 63 79 55
Mail: aujni@samsoe.dk

Medlem af Social- og Kulturudvalget
Medlem af Udvalget for Erhverv- og Bosætning
Telefon: 51 51 70 02
Mail: auaeo@samsoe.dk

2. Viceborgmester
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Telefon: 86 59 29 99
Mail: aupuo@samsoe.dk

Medlem af Udvalget for Erhverv og Bosætning
Medlem af Social- og Kulturudvalget
Telefon: 29 31 90 99
Mail: rvrthordendal@live.dk

Vederlag

Se hvornår kommunalbestyrelsen mødes

Læs dagsordner og referater fra kommunalbestyrelsen

Styrelsesvedtægter

Forretningsorden