Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Vores klima-Ø Den vilde ø

Den vilde ø

Samsø er en vild ø. Vi er kendt og værdsat for en meget varieret natur, og nogle helt unikke naturområder. De fredede områder omkring Nordby Bakker og Stavns Fjord springer naturligvis i øjnene – men der er mange steder på øen, som rummer yderst værdifuld natur.

Mange af vores smukke, lysåbne naturområder, som overdrev, enge og heder er formet af tidligere tiders jordbrug, hvor der var stort behov for arealer til græssende dyr.

Det har givet os nogle helt enestående naturområder med en meget varieret vegetation og et fint samspil mellem vegetation og dyreliv.

Omkring 20% af Samsøs areal er fredet. Selv om fredningerne er gennemført over en mere end 50-årig periode, har de det til fælles, at de sikrer en bestemt naturtilstand, og at de sætter rammer for offentlig adgang.

Mindre naturområder, som vandhuller, moser, enge og små overdrev er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven. På Samsø er der registreret omkring 800 af disse områder. I disse områder finder vi nogle af Samsøs mest sjældne planter og dyrearter.

Vores natur giver mulighed for alverdens forskellige oplevelser for både børn og voksne, men nogle naturtyper er afhængige af en hjælpende hånd for fortsat at eksistere.

Klik her for at læse om Samsø Kommunes arbejde med naturpleje.

 

”Synet af viben, der har bygget rede på engen mellem græssende kreaturer og blomstrende ranunkler. En stille aften i april, hvor man kan høre tudsernes fløjtetriller fra vandhullet på marken. Et solbeskinnet overdrev, hvor sommerfuglene flagrer fra blomst til blomst, mens tornsangeren sidder på en gren og synger. Oplevelsen af fugle, der raster på strandengen, mens strandskaden søger mad i vandkanten…”

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback