Skip til hoved indholdet

Personlig udvikling på vagtplanen

Personlig udvikling på vagtplanen

    Hjem Om kommunen Nyheder og presse Nyheder Personlig udvikling på vagtplanen

Ledelse og personale på Kildemosen har igennem længere tid arbejdet med række tiltag, der tilsammen skal højne kvaliteten for Kildemosens beboere og deres pårørende samt bidrage til et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Ét af de tiltag er et øget fokus på arbejdspladskulturen og personalets samarbejde.

Coaching, egen-refleksion og personlig udvikling har derfor været en del af vagtplanen på Kildemosen, hvor mange medarbejdere siden april har gennemgået det personlige kompetenceudviklingsforløb, Life by Invitation. 

 

Gennem forløbet har medarbejderne lært sig selv at kende ved at sætte fokus på deres egne styrker og talenter ud fra forudsætningen om, at man kun kan øse til andre af en fyldt kop. Og med afsæt i hensigten om ”Et kærligt Kildemosen i balance” har medarbejderne fået nye fælles redskaber til at udvikle plejecentret indefra og understøtte en inkluderende arbejdskultur på Kildemosen.

 

Leder Maria Weisbjerg oplever, at forløbet har skabt et større personligt overskud hos medarbejderne.

Vi har sat fokus på at tage ansvar for vores egen tilgang til arbejdet og den energi, vi møder vores kollegaer med. Hvor der tidligere har manglet et fælles sprog for de udfordringer og frustrationer medarbejderne kan opleve, har forløbet været med til at give os nogle fælles redskaber, så vi i dag taler mere åbent om tingene. Det er en gave for den enkelte medarbejder og Kildemosen som arbejdsplads, og en gave for Kildemosens beboere og deres pårørende, som møder gladere medarbejdere med større overskud.

Maria Weisbjerg

 

Udviklerne af forløbet, Mads og Trine Hald Skole, har mærket en tydelig vilje fra medarbejdernes og lederens side til at gøre tingene anderledes. 

 

”Medarbejderne har sammen med deres leder forandret mange ting i hverdagen positivt allerede. Vi kan se, at det, vi kalder at ”gå en anden vej rundt” virker: At udvikling af fællesskabet sker helt anderledes naturligt, når vi giver det enkelte menneske mulighed for at forstå sig selv først. Medarbejderne er helt generelt blevet bedre til at kommunikere. De taler bedre til hinanden, til lederen – og til sig selv. Mange af medarbejderne har fået øjnene op for, hvad deres særlige talenter er, og hvordan de kan dyrke dem.”

 

Resultaterne af forløbet har allerede vist sig positivt, selvom udvikling ikke altid føles let. Medarbejderne har skullet mærke efter og bruge sig selv, bl.a. i refleksions-opgaver med store spørgsmål. Et eksempel på et spørgsmål kan være ”hvor finder jeg glæde”? Eller ”hvad er min drøm”? Ved at reflektere over dette til gruppe-coaching er medarbejderne ifølge Maria, blevet mere opmærksomme på hinanden. En opmærksomhed som er med til at nedtrappe potentielle konflikter og skabe kollegial rummelighed. 

 

Forløbet har medført flere positive forandringer hos de enkelte medarbejdere. For Centersygeplejerske Jens Juel Jørgensen har forløbet betydet, at han har fået skabt en bedre balance mellem arbejde og fritid og at han har lært sine kollegaer bedre at kende. Andre medarbejdere har fået mod på at prøve nye vagtformer og fået lyst til videreuddannelse. 

 

Som en del af forløbet, Life By Invitation, har medarbejderne hver især lavet personlige aftalesedler, hvor de selv beslutter og beskriver, hvordan de i praksis vil bidrage til Kildemosens gode udvikling. Én medarbejder vil f.eks. introducere nye medarbejdere til de værktøjer, de har lært under forløbet. En anden vil tage fat i organiseringen af vagtlagene, så der bliver bedre overlevering mellem medarbejderne.

 

Leder Maria Weisbjerg er overrasket over, hvor mange forandringer forløbet allerede har sat i gang, og det er vigtigt for hende, at forandringerne bliver langvarige.  

 

”Jeg skal være god til at gribe de bolde, som medarbejderen spiller op. Jeg skal være klar til at handle på de forandringer, som medarbejderne efterspørger. En kulturændring tager lang tid, men jeg føler vi er godt klædt på.”

 

Kompetenceudviklingsforløbet er finansieret dels gennem Den Kommunale Kompetencefond, dels gennem midler, der i budget 2021 blev afsat til at følge op på anbefalingerne af en ekstern analyse af forholdene på Plejecenter Kildemosen. Formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Anita Olesen, er glad for, at midlerne nu omsættes til konkrete forandringer i personalekulturen på Kildemosen: 

 

”Indimellem skal der tænkes ud af boksen og tages nogle chancer for at få de gode resultater. Det syntes jeg absolut er tilfældet her. Det glæder mig, at der her er fundet en løsning, hvor medarbejderen får nogle redskaber som de kan bruge - ikke kun på jobbet, men også i andre aspekter af deres i liv. Et resultat der kan flytte barrierer og være med til at skabe et nyt og bedre arbejdsmiljø for medarbejderne og skabe et rart bosted for beboerne”. 

 

Medarbejderne har stadig fire gange coaching til gode indtil forløbet afsluttes i januar 2024.  

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til