Indledning

I naturskolens forlokale er der indrettet en lille udstilling med et strandengs-miljø og plancher, der informerer om fjordens plante- og dyreliv samt om kulturspor i de nærmeste omgivelser. Her kan man også se en stor landskabsmodel af Samsø. Udstillingen er åben for besøgende hele året.

Naturskolens undervisningslokale benyttes til faglige oplæg, værkstedsaktiviteter, undersøgelser af indsamlet materiale i stereolupper og brug af fagbøger. Her er adgang til trådløst internet og projektor. Her kan man også se naturskolens store samling af udstoppede fugle. På naturskolen kan man få flere forskellige foldere, der informerer om naturen på Samsø.

Den gamle fårestald kan benyttes til forskellige værkstedsaktiviteter og kan også benyttes som "madpakke-rum", hvis vejret er dårligt. 

Lige uden for døren kan man det meste af året se nogle af Samsø Kommunes gutefår. Den samlede bestand (får og lam) er på over 300. Fårene er meget robuste og kan gå ude hele året. De benyttes som en vigtig del af kommunens naturpleje.