Indledning

I naturskolens forlokale er der indrettet en lille udstilling med et strandengs-miljø og plancher, der informerer om fjordens plante- og dyreliv samt om kulturspor i de nærmeste omgivelser. Her kan man også se en stor landskabsmodel af Samsø.

På naturskolen kan man få foldere, der giver yderligere oplysninger om områdets natur- og kulturhistorie og om adgangsforholdene i de fredede områder. Man kan også finde bøger og hæfter, der fortæller om Samsø.