Indledning

I naturskolens forlokale er der indrettet en lille udstilling med et strandengs-miljø og plancher, der informerer om fjordens plante- og dyreliv samt om kulturspor i de nærmeste omgivelser. Her kan man også se en stor landskabsmodel af Samsø.

På naturskolen kan man få foldere, der giver yderligere oplysninger om områdets natur- og kulturhistorie og om adgangsforholdene i de fredede områder. Man kan også finde bøger og hæfter, der fortæller om Samsø. 


Stavns Fjord - Vildtreservat og naturfredning (Udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen, revideret i 1999, 8 sider. Fås også på engelsk) 
 
Skanser ved fjorden (Lille folder om Englandskrigen 1801-1814) 
 
Nordby Bakker (Vandreturs-folder udgivet af Skov- og Naturstyrelsen. Findes både på dansk og tysk) 
 
Planter ved Stavns Fjord 
 
Fugle ved Stavns Fjord 
 
Samsø Naturskole (center for naturvejledning på Samsø) 

Der ligger en ø - Samsø - Omfattende værk om Samsø. Forfatter: John Roth Andersen 
 
Geologisk set - det mellemste Jylland - Beskrivelse af geologiske lokaliteter. I bogen beskrives landskaberne omkring Stavns Fjord og Nordby Bakker. Bogen er udgivet af Geografforlaget i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. 
 
Kommandantens børn - Skønlitterær børnebog der fortæller om karantænetiden på Kyholm fra 1831-1859. Bogen er velegnet til oplæsning før- eller under turen til Samsø 
 
Kyholm - kaperkrig og karantæne - Tekster og kildemateriale om krigsårene 1801-1814 samt om de to perioder hvor Kyholm var karantænestation 1710-1711 og 1831-1859. Kan købes på Økomuseum Samsø 
 
Lejrskole på Samsø - Temahæfte i Gyldendals lejrskoleserie. 
 
Samsø - en Skarvguide - En generel introduktion til Samsø. Forfatter Claus Jacobsen 
 
SAMSØ - i krigsaarene 1801-14 - Ældre bog om Samsø under Englandskrigen. Bogen er skrevet af Th. Thaulov. 
 
Samsø - øen i havet - Både elev- og lærerhæfte.
 
Stavns Fjord, et natur- og kulturhistorisk forskningsområde på Samsø - Samling af artikler skrevet af personer, der har gennemført natur- og kulturhistorisk forskning i fjordområdet. Bogen henvender sig primært til personer, der ønsker en mere videnskabelig indføring i fjordområdets natur og kulturhistorie. 
 
Turen går til Samsø - En generel introduktion til Samsø