FORMÅL:
Formålet med at indføre kørelister på plejecenteret Kildemosen er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering. Kørelisterne på Plejecenteret Kildemosen skal synliggøre hvilke indsatser, den enkelte beboer er visiteteret til i forhold til pleje og behandling  leveret af både sygeplejersker og hjemmehjælpere. Kørelisterne skal vise hvornår disse indsatser skal leveres og bruges til dokumentation af, at de er blevet leveret

PROJEKTPERIODE:
Oktober 2017 - September 2018

SAMARBEJDSPARTER:
Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg Samsø Kommune
Kommunernes Landsforening (KL)
Systemleverandør KMD Nexus

HENVISNINGER:
www.fs3.nu

STATUS:
Juli 2018: Kørelister på 3 ud af 4 huse er i drift.

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Visitation og Hjælpemidler
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail kommune@samsoe.dk
Tlf: 87 92 22 00

 Projektbeskrivelse er under udarbejdelse

PROJEKTPERIODE:
Juli 2018 - August 2018

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Visitation og Hjælpemidler
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail kommune@samsoe.dk
Tlf: 87 92 22 00

Projektbeskrivelse under udarbejdelse

 

PROJEKTPERIODE:
August 2018 - December 2018

 

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:

Chefen for Social og beskæftigelsesforvaltningen
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail: kommune@samsoe.dk
Telefon: 87 92 22 00

 

KONTAKT PERSON SAMSØ KOMMUNE:
Majken Geiger
Teamleder støtteteam
Tlf: 21512672

FORMÅL:
Projekt BRUS hjælper børn og unge i alderen 0-24 år, som lever i familier med rusmiddelproblemer.

PROJEKTPERIODE:
2016- 2019

SAMARBEJDSPARTER:
Randers kommune,  Herning kommune, Aarhus kommune, Skive kommune, Ikast-Brande kommune, Norddjurs kommune, Syddjurs kommune, Odder kommune, Skanderborg kommune, Hedensted kommune

HENVISNINGER:
www.projektbrus.dk
www.cyberhus.dk/BRUS

STATUS:
I
gangværende