FORMÅL:
Formålet med at indføre kørelister på plejecenteret Kildemosen er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering. Kørelisterne på Plejecenteret Kildemosen skal synliggøre hvilke indsatser, den enkelte beboer er visiteteret til i forhold til pleje og behandling  leveret af både sygeplejersker og hjemmehjælpere. Kørelisterne skal vise hvornår disse indsatser skal leveres og bruges til dokumentation af, at de er blevet leveret

PROJEKTPERIODE:
Oktober 2017 - September 2018

SAMARBEJDSPARTER:
Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg Samsø Kommune
Kommunernes Landsforening (KL)
Systemleverandør KMD Nexus

HENVISNINGER:
www.fs3.nu

STATUS:
Juli 2018: Kørelister på 3 ud af 4 huse er i drift.

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Visitation og Hjælpemidler
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail kommune@samsoe.dk
Tlf: 87 92 22 00

 Projektbeskrivelse er under udarbejdelse

PROJEKTPERIODE:
Juli 2018 - August 2018

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Visitation og Hjælpemidler
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail kommune@samsoe.dk
Tlf: 87 92 22 00

FORMÅL:

Gennem praksisnær læring uddannes i alt 30 nøglepersoner fordelt på Plejecenter Kildemosen, udekørende hjemmepleje, Bofællesskabet, Akuthuset og Sundhedsafdelingen.

Nøglepersonerne opnår kompetencer til at yde pleje til borgere med demens baseret på aktuel bedste viden. Demensnøglepersonerne får endvidere kompetencer til at indgå i sparring med deres kolleger, hvormed den samlede indsats for borgere med demenslidelse kvalificeres.

PROJEKTPERIODE:

Medio august – medio december 2018
 

SAMARBEJDSPARTER:
 

Sundhedsstyrelsen og Demenscoach Ulla Rieber Mortensen

HENVISNINGER:

https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2015/demensrejsehold
  

STATUS:

 I gang
 

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
 

Demenskoordinator Sølvi Mathiasen

 

KONTAKT PERSON SAMSØ KOMMUNE:
Majken Geiger
Teamleder støtteteam
Tlf: 21512672

FORMÅL:
Projekt BRUS hjælper børn og unge i alderen 0-24 år, som lever i familier med rusmiddelproblemer.

PROJEKTPERIODE:
2016- 2019

SAMARBEJDSPARTER:
Randers kommune,  Herning kommune, Aarhus kommune, Skive kommune, Ikast-Brande kommune, Norddjurs kommune, Syddjurs kommune, Odder kommune, Skanderborg kommune, Hedensted kommune

HENVISNINGER:
www.projektbrus.dk
www.cyberhus.dk/BRUS

STATUS:
I
gangværende

FORMÅL:
At gøre det muligt for borgere som modtager hjælp fra kommunen indenfor træning, sygepleje og hjemmehjælp at se relevante personlige data i det kommunale elektroniske journalsystem samt at muliggøre elektroniske udveksling af beskeder mellem borgere og kommunens ansatte indenfor de førnævnte områder

PROJEKTPERIODE:
December 2018 - Januar 2019

SAMARBEJDSPARTER:
Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg Samsø Kommune
Systemleverandør KMD Nexus

HENVISNINGER:
http://www.kmd.dk/social-og-sundhed

STATUS:
I gang

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Sundhedsinformatiker og Systemadministrator
Social og Beskæftigelsesforvaltningen
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail: kommune@samsoe.dk
Tlf. 87 92 22 00

FORMÅL:
At få etableret en hygiejne organisation i Samsø Kommune, hvor en systematisk infektionshygiejnisk indsats skal bidrage til færre indlæggelser og genindlæggelser, færre infektioner hos borgerne og reduceret sygefravær på baggrund af infektioner hos personalet

PROJEKTPERIODE:
November 2018 - December 2018

SAMARBEJDSPARTER:
Samsø Kommune
MRSA enheden Region Midtjylland

HENVISNINGER:
MRSAenheden

STATUS:
I gang

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Sundhedsinformatiker og Systemadministrator
Social og Beskæftigelsesforvaltningen
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail: kommune@samsoe.dk
Tlf. 87 92 22 00