Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommune og almen praksis 

 

Sundhedsaftalen fastlægger rammen for arbejdet med at realisere de politiske visioner og mål i indsatser og aftaler om opgavefordeling og udviklingsområder

Sundhedsaftalens formål er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af hospitaler, almen praksis og kommuner

Målet er, at den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for

 

 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER

KOMMENDE PROJEKTER

Kontaktperson
Forvaltningschef Margrethe Vogt Thuesen
Sundhed, Støtte og Omsorg
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Telefon 87 92 33 88
Mail aumvt@samsoe.dk

Læs om Forløbsprogram for Depression her

Kontaktperson
Teamleder
Else Marie Sørensen Bach
Sygehusvej 26
8305 Samsø
Telefon 87 92 24 54
Mail auemsb@samsoe.dk

Læs om Forløbsprogram for Diabetes Type 2 her

Kontaktperson
Teamleder
Else Marie Sørensen Bach
Sygehusvej 26
8305 Samsø
Telefon 87 92 24 54
Mail auemsb@samsoe.dk

Læs om Forløbsprogram for Hjertesygdom her

Kontaktperson
Teamleder
Else Marie Sørensen Bach
Sygehusvej 26
8305 Samsø
Telefon 87 92 24 54
Mail auemsb@samsoe.dk

Læs om Forløbsprogram for Lænderyg Smerter her

Kontaktperson
Teamleder
Majken Geiger
Sygehusvej 26
8305 Samsø
Telefon 87 92 24 73
Mail aumg@samsoe.dk

Kontaktperson
Teamleder
Tanja Stougaard
Søtofte 10
8305 Samsø
Telefon 87 92 24 24
Mail autst@samsoe.dk

Læs Den Nationale Handlingsplan for den Ældre Medicinske Patient her

Kontaktperson
Teamleder
Tanja Stougaard
Søtofte 10
8305 Samsø
Telefon 87 92 24 24
Mail autst@samsoe.dk

Kontaktperson
Teamleder
Tanja Stougaard
Søtofte 10
8305 Samsø
Telefon 87 92 24 24
Mail autst@samsoe.dk

Læs mere her

AFSLUTTEDE PROJEKTER

 

FORMÅL:
Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået en aftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation og ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling. Aftalen er et bilag til sundhedsaftalerne for perioden 2015- 2018.

Aftalen skal sikre, at borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer får den nødvendige personlige hjælp, hjælp til kommunikation og ledsagelse i forbindelse med behandling på hospitalet.

Samarbejdsaftalen omfatter alle borgere uanset alder, kommunen er i kontakt med, og hvor det ikke har været muligt at få pårørende til at følge borgeren på hospitalet. Børn bør altid følges ved indlæggelse eller ambulant besøg på hospitalet - normalt af forældre eller andre voksne, der drager omsorg for barnet.

Kommunen er ansvarlig for at afklare, om der er pårørende, der kan ledsage borgeren på hospitalet.

Samarbejdsaftalen beskriver regionens/hospitalernes og kommunernes ansvar for ovennævnte målgruppe både i forbindelse med akutte og planlagte behandlingsforløb på hospitalet.

Samarbejdsaftalen omhandler både det somatiske og det psykiatriske område.

PROJEKTPERIODE:
2015-2016

SAMARBEJDSPARTER:
Afdelingen Sundhed, Støtte og Omsorg Samsø Kommune
Region Midtjylland

HENVISNINGER:
Region Midtjylland: http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/forside/sundhedsaftale_tryk.pdf  
Den gode indlæggelse: http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/
Den gode udskrivelse: http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-udskrivelse/
Åben indlæggelse: http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/aben-indlaggelse/

STATUS:
Aftalen er i drift i Samsø Kommune
Evaluering af aftalen forventes gennemført af Sekretariat for Rammeaftaler Midtjylland med udgangen af 2016

KONTAKTPERSONER SAMSØ KOMMUNE:
Teamledere
Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg
Søtofte 10
8305 Samsø