Ingen igangværende projekter

AFSLUTTEDE PROJEKTER

FORMÅL:
At få opbygget og implementeret en patientsikkerhedsorganisation i Samsø Kommune med tydelig angivelse af ansvarsområder indenfor relevante fagområder samt beskrivelse af arbejdsgange og procedurer herunder uddannelse af personale i patientsikkerhedsarbejde

PROJEKTPERIODE:
August  2016 – Ultimo  2016

SAMARBEJDSPARTER:
Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg Samsø Kommune
Region Midtjylland
Styrelsen for patientsikkerhed

HENVISNINGER:
Region Midtjylland: http://www.rm.dk/sundhed/organisation/CFK-Folkesundhed-og-Kvalitetsudvikling/strategisk-kvalitet/hovedopgaver/patientsikkerhed/
Styrelsen for Patientsikkerhed: https://stps.dk/

STATUS:
Januar 2017. I drift

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Risiko Manager
Lise Beyer Gommesen
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail aulg@samsoe.dk
Tlf
. 87 92 24 22