Ingen igangværende projekter

FORMÅL:
Projektet Fælles Sprog III (FSIII) blev etableret i 2012 og har siden arbejdet på at udvikle en kommunal standard for sundhedsfaglig og socialfaglig dokumentation. Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale socialfaglige og sundhedsfaglige indsats rettet mod borgeren

PROJEKTPERIODE:
December 2015 – Ultimo december 2017

SAMARBEJDSPARTER:
Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg Samsø Kommune
Kommunernes Landsforening (KL)
Systemleverandør KMD Nexus

HENVISNINGER:
www.fs3.nu

STATUS:
Juni 2017: Organisatorisk og teknisk implementering i gang. Tidsplan forventes overholdt

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Projektleder
Lise Beyer Gommesen
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail aulg@samsoe.dk
Tlf
. 87 92 24 22

KOMMENDE PROJEKTER

 

FORMÅL:
At gøre det muligt for borgere som modtager hjælp fra kommunen indenfor træning, sygepleje og hjemmehjælp at se relevante personlige data i det kommunale elektroniske journalsystem samt at muliggøre elektroniske udveksling af beskeder mellem borgere og kommunens ansatte indenfor de førnævnte områder

PROJEKTPERIODE:
2018

SAMARBEJDSPARTER:
Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg Samsø Kommune
Systemleverandør KMD Nexus

HENVISNINGER:
http://www.kmd.dk/social-og-sundhed

STATUS:
Juni 2017: Afventer implementering af Fællessprog 111 i kommunen før det er muligt at opsætte borgerportalen

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Systemadministrator
Lise Beyer Gommesen
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail aulg@samsoe.dk
Tlf
. 87 92 24 22

AFSLUTTEDE PROJEKTER

 

FORMÅL:
KMD Nexus er en videreudvikling af det elektroniske dokumentationssystem Avaleo CaseFlow, som bruges for indeværende af afdelingen Sundhed, Støtte og Omsorg Samsø Kommune

PROJEKTPERIODE:
Marts 2016 –  September 2016

SAMARBEJDSPARTER:
Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg Samsø Kommune
Systemleverandør KMD Nexus

HENVISNINGER:
http://www.kmd.dk/loesninger/Sider/social-og-sundhed.aspx

STATUS:
November 2016. I drift

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Systemadministrator
Lise Beyer Gommesen
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail aulg@samsoe.dk
Tlf
. 87 92 24 22

FORMÅL:
At få opbygget og implementeret en patientsikkerhedsorganisation i Samsø Kommune med tydelig angivelse af ansvarsområder indenfor relevante fagområder samt beskrivelse af arbejdsgange og procedurer herunder uddannelse af personale i patientsikkerhedsarbejde

PROJEKTPERIODE:
August  2016 – Ultimo  2016

SAMARBEJDSPARTER:
Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg Samsø Kommune
Region Midtjylland
Styrelsen for patientsikkerhed

HENVISNINGER:
Region Midtjylland: http://www.rm.dk/sundhed/organisation/CFK-Folkesundhed-og-Kvalitetsudvikling/strategisk-kvalitet/hovedopgaver/patientsikkerhed/
Styrelsen for Patientsikkerhed: https://stps.dk/

STATUS:
Januar 2017. I drift

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Risiko Manager
Lise Beyer Gommesen
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail aulg@samsoe.dk
Tlf
. 87 92 24 22