Ingen igangværende projekter

KOMMENDE PROJEKTER

 

FORMÅL:
At gøre det muligt for borgere som modtager hjælp fra kommunen indenfor træning, sygepleje og hjemmehjælp at se relevante personlige data i det kommunale elektroniske journalsystem samt at muliggøre elektroniske udveksling af beskeder mellem borgere og kommunens ansatte indenfor de førnævnte områder

PROJEKTPERIODE:
2018

SAMARBEJDSPARTER:
Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg Samsø Kommune
Systemleverandør KMD Nexus

HENVISNINGER:
http://www.kmd.dk/social-og-sundhed

STATUS:
Juni 2017: Afventer implementering af Fællessprog 111 i kommunen før det er muligt at opsætte borgerportalen

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Systemadministrator
Lise Beyer Gommesen
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail aulg@samsoe.dk
Tlf
. 87 92 24 22

AFSLUTTEDE PROJEKTER

 

FORMÅL:
KMD Nexus er en videreudvikling af det elektroniske dokumentationssystem Avaleo CaseFlow, som bruges for indeværende af afdelingen Sundhed, Støtte og Omsorg Samsø Kommune

PROJEKTPERIODE:
Marts 2016 –  September 2016

SAMARBEJDSPARTER:
Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg Samsø Kommune
Systemleverandør KMD Nexus

HENVISNINGER:
http://www.kmd.dk/loesninger/Sider/social-og-sundhed.aspx

STATUS:
November 2016. I drift

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Systemadministrator
Lise Beyer Gommesen
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail aulg@samsoe.dk
Tlf
. 87 92 24 22

 

FORMÅL:
Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået en aftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation og ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling. Aftalen er et bilag til sundhedsaftalerne for perioden 2015- 2018.

Aftalen skal sikre, at borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer får den nødvendige personlige hjælp, hjælp til kommunikation og ledsagelse i forbindelse med behandling på hospitalet.

Samarbejdsaftalen omfatter alle borgere uanset alder, kommunen er i kontakt med, og hvor det ikke har været muligt at få pårørende til at følge borgeren på hospitalet. Børn bør altid følges ved indlæggelse eller ambulant besøg på hospitalet - normalt af forældre eller andre voksne, der drager omsorg for barnet.

Kommunen er ansvarlig for at afklare, om der er pårørende, der kan ledsage borgeren på hospitalet.

Samarbejdsaftalen beskriver regionens/hospitalernes og kommunernes ansvar for ovennævnte målgruppe både i forbindelse med akutte og planlagte behandlingsforløb på hospitalet.

Samarbejdsaftalen omhandler både det somatiske og det psykiatriske område.

PROJEKTPERIODE:
2015-2016

SAMARBEJDSPARTER:
Afdelingen Sundhed, Støtte og Omsorg Samsø Kommune
Region Midtjylland

HENVISNINGER:
Region Midtjylland: http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/forside/sundhedsaftale_tryk.pdf  
Den gode indlæggelse: http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-indlaggelse/
Den gode udskrivelse: http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/den-gode-udskrivelse/
Åben indlæggelse: http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/varktojskasse/indlaggelse-og-udskrivning/aben-indlaggelse/

STATUS:
Aftalen er i drift i Samsø Kommune
Evaluering af aftalen forventes gennemført af Sekretariat for Rammeaftaler Midtjylland med udgangen af 2016

KONTAKTPERSONER SAMSØ KOMMUNE:
Teamledere
Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg
Søtofte 10
8305 Samsø

FORMÅL:
At få opbygget og implementeret en patientsikkerhedsorganisation i Samsø Kommune med tydelig angivelse af ansvarsområder indenfor relevante fagområder samt beskrivelse af arbejdsgange og procedurer herunder uddannelse af personale i patientsikkerhedsarbejde

PROJEKTPERIODE:
August  2016 – Ultimo  2016

SAMARBEJDSPARTER:
Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg Samsø Kommune
Region Midtjylland
Styrelsen for patientsikkerhed

HENVISNINGER:
Region Midtjylland: http://www.rm.dk/sundhed/organisation/CFK-Folkesundhed-og-Kvalitetsudvikling/strategisk-kvalitet/hovedopgaver/patientsikkerhed/
Styrelsen for Patientsikkerhed: https://stps.dk/

STATUS:
Januar 2017. I drift

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Risiko Manager
Lise Beyer Gommesen
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail aulg@samsoe.dk
Tlf
. 87 92 24 22