FORMÅL:
At få opgraderet Social og Beskæftigelsesforvaltningens offentlige websider til at være tilgængelig for handicappede (webtilgængelighed)

PROJEKTPERIODE:
Juli 2019 - September 2020

SAMARBEJDSPARTER:
Digitaliseringsstyrelsen
Systemleverandør Bleau
Sundhed.dk
Plejehjemsoversigten.dk 

HENVISNINGER:
Lov om tilgængelighed af offentligretslige organers websteder og mobilapplikationer. Lov nr.692 af 08/06/2018

STATUS:
I gang

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Sundhedsinformatiker og Risiko Manager
Social og Beskæftigelsesforvaltningen
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail: kommune@samsoe.dk
Tlf. 87 92 22 00

LÆR AT TACKLE - hverdagen som pårørende

 

FORMÅL:
At få uddannet to-tre instruktører i kurset `Lær at tackle hverdagen som pårørende´. Og herefter, at kunne igangsætte kurser og etablere netværk for pårørende til mennesker med kroniske sygdomme i Samsø Kommune.

 

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er et kursus, der medvirker til at forebygge, at pårørende bliver så overbelastede af deres situation, at de mistrives eller selv bliver syge. Som pårørende til mennesker med en langvarig eller kronisk sygdom – eller handicap, stilles man over for mange udfordringer og svære livssituationer. Kurset `lær at tackle´ kan både give pårørende redskaber til bedre selvhjælp, samtidig med, at man også får redskaber til at hjælpe andre i samme situation.

I forbindelse med projektet søger Samsø Kommune en eller flere personer/ pårørende, dervil gennemgå kurset, sammen med en koordinator fra Samsø Kommune, og herefter blive frivillig medinstruktør til nogle årlige kursusdage for andre pårørende til personer med langvarige/ kroniske sygdomme eller funktionsnedsættelser -  herunder fx pårørende til demensramte.

 

PROJEKTPERIODE:
Der er opnået finansiering til projektet via Satspuljemidler fra ældreområdet 2018-2021 fra Sundheds – og Ældreministeriet.

Projektet er igangsat i maj 2019.

 

Der er afholdt informationstemadag om projektet samt koordinerende samarbejdsmøder.

I efteråret 2019 gennemgår kommunens koordinator, samt en-to frivillige pårørende instruktørkurset `Lær at tackle hverdagen som pårørende´.

 

Første kursusforløb for pårørende i Samsø Kommune påtænkes at starte i november 2019.

Borgere i Samsø kommune vil kunne orientere sig om tilbuddet på kommunens hjemmeside når tidspunktet er fastlagt.

Projektet påtænkes at fortsætte til august 2020.

 

SAMARBEJDSPARTER:
Samsø Kommune i samarbejde med seniorrådet, handicaprådet, Ældresagen – og Komiteen for Sundhedsoplysning.

 

HENVISNINGER:
www.laerattackle.dk

 

STATUS:
I gang

 

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Inge Kolind, musikterapeut og demensnøgleperson i Samsø Kommune.

Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø


Mail: auiko@samsoe.dk

FORMÅL:
At få udarbejdet E-learning til sygeplejen i forhold til dokumentation i KMD Nexus

PROJEKTPERIODE:
Juli 2019 - December 2019

SAMARBEJDSPARTER:
Udekørende sygepleje, plejecenter, korttidspladser SSA

HENVISNINGER:
 

STATUS:
I gang

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Sundhedsinformatiker og Risiko Manager
Social og Beskæftigelsesforvaltningen
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail: kommune@samsoe.dk
Tlf. 87 92 22 00

FORMÅL:
At få implementeret et nyt hjælpemiddelsystem (Sundhedslogistik) i Socialforvaltningen

PROJEKTPERIODE:
August 2019 - December 2019

SAMARBEJDSPARTER:
KMD Nexus
Odder Kommune

HENVISNINGER:
 

STATUS:
I gang

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:
Sundhedsinformatiker og Risiko Manager
Social og Beskæftigelsesforvaltningen
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Mail: kommune@samsoe.dk
Tlf. 87 92 22 00