Formål:

At få opgraderet Social og Beskæftigelsesforvaltningens offentlige websider til at være tilgængelig for handicappede (webtilgængelighed).

Projektperiode:

 Juli 2019  til September 2020.

Samarbejdsparter:

  • Digitaliseringsstyrelsen
  • Systemleverandør Bleau
  • Sundhed.dk
  • ​​Plejehjemsoversigten.dk 

Henvisninger:

Lov om tilgængelighed af offentligretslige organers websteder og mobilapplikationer. Lov nr.692 af 08/06/2018.

Status:

I gang.

Kontaktperson Samsø Kommune:

Sundhedsinformatiker og Risiko Manager
Social og Beskæftigelsesforvaltningen
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Mailadresse: kommune@samsoe.dk
Telefon 87 92 22 00.

Formål:

At få uddannet to til tre instruktører i kurset "Lær at tackle hverdagen som pårørende" og herefter, at kunne igangsætte kurser og etablere netværk for pårørende til mennesker med kroniske sygdomme i Samsø Kommune.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er et kursus, der medvirker til at forebygge, at pårørende bliver så overbelastede af deres situation, at de mistrives eller selv bliver syge. Som pårørende til mennesker med en langvarig eller kronisk sygdom eller handicap, stilles man over for mange udfordringer og svære livssituationer. Kurset "Lær at tackle" kan både give pårørende redskaber til bedre selvhjælp, samtidig med, at man også får redskaber til at hjælpe andre i samme situation.

I forbindelse med projektet søger Samsø Kommune en eller flere personer eller pårørende, der vil gennemgå kurset, sammen med en koordinator fra Samsø Kommune, og herefter blive frivillig medinstruktør til nogle årlige kursusdage for andre pårørende til personer med langvarige eller kroniske sygdomme eller funktionsnedsættelser  herunder for eksempel pårørende til demensramte.

Projektperiode:

Der er opnået finansiering til projektet via Satspuljemidler fra ældreområdet 2018 til 2021 fra Sundheds –og Ældreministeriet.

Projektet er igangsat i maj 2019.

Der er afholdt informationstemadag om projektet samt koordinerende samarbejdsmøder.

I efteråret 2019 gennemgår kommunens koordinator, samt en til to frivillige pårørende instruktørkurset "Lær at tackle hverdagen som pårørende".

Første kursusforløb for pårørende i Samsø Kommune påtænkes at starte i november 2019.

Borgere i Samsø kommune vil kunne orientere sig om tilbuddet på kommunens hjemmeside når tidspunktet er fastlagt.

Projektet påtænkes at fortsætte til august 2020.

Samarbejdsparter:

Samsø Kommune i samarbejde med seniorrådet, handicaprådet, Ældresagen og Komiteen for Sundhedsoplysning.

Henvisninger:

Læs mere om projektet ved at klikke her på www.laerattackle.dk (åbner nyt vindue)

Status:

I gang.

Kontaktperson Samsø Kommune:

Inge Kolind, musikterapeut og demensnøgleperson
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Mailadresse: auiko@samsoe.dk.

Formål:

At få udarbejdet E Learning til sygeplejen i forhold til dokumentation i KMD Nexus.

Projektperiode:

Juli 2019 til december 2019.

Samarbejdsparter:

Udekørende sygepleje, plejecenter, korttidspladser Samsø Sundheds og Akuthus.

Henvisninger:

Ingen.

Status:

I gang.

Kontaktperson Samsø Kommune:

Sundhedsinformatiker og Risiko Manager
Social og Beskæftigelsesforvaltningen
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Mailadresse: kommune@samsoe.dk
Telefon 87 92 22 00.

Formål:

At få implementeret et nyt hjælpemiddelsystem kaldet Sundhedslogistik i Socialforvaltningen Samsø Kommune.

Projektperiode:

August 2019 til december 2019.

Samarbejdsparter:

KMD Nexus og Odder Kommune.

Henvisninger:

Ingen.

Status:

I gang.

Kontaktperson Samsø Kommune:

Sundhedsinformatiker og Risiko Manager
Social og Beskæftigelsesforvaltningen
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Mailadresse: kommune@samsoe.dk
Telefon 87 92 22 00.