FORMÅL:

At gøre det muligt for borgere som modtager hjælp fra kommunen indenfor træning, sygepleje og hjemmehjælp at se relevante personlige data i det kommunale elektroniske journalsystem samt at muliggøre elektroniske udveksling af beskeder mellem borgere og kommunens ansatte indenfor de førnævnte områder.

PROJEKTPERIODE:

December 2018 til Januar 2019.

SAMARBEJDSPARTER:

  • Systemleverandør KMD Nexus.

HENVISNINGER:

Læs mere om borgerportal ved at klikke på dette link www.kmd.dk/social-og-sundhed (åbner nyt vindue) .

STATUS:

Afsluttet.

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:

Sundhedsinformatiker og Systemadministrator
Social og Beskæftigelsesforvaltningen
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Telefon 87 92 22 00
Mail: kommune@samsoe.dk .

FORMÅL:

Gennem praksisnær læring uddannes i alt 30 nøglepersoner fordelt på Plejecenter Kildemosen, udekørende hjemmepleje, Bofællesskabet, Akuthuset og Sundhedsafdelingen.

Nøglepersonerne opnår kompetencer til at yde pleje til borgere med demens baseret på aktuel bedste viden. Demensnøglepersonerne får endvidere kompetencer til at indgå i sparring med deres kolleger, hvormed den samlede indsats for borgere med demenslidelse kvalificeres.

PROJEKTPERIODE:

Medio august til medio december 2018.

SAMARBEJDSPARTER:

Sundhedsstyrelsen og Demenscoach Ulla Rieber Mortensen.

HENVISNINGER:

 Ingen.

STATUS:

Afsluttet.

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:

Demenskoordinator.

FORMÅL:

At få etableret en hygiejne organisation i Samsø Kommune, hvor en systematisk infektionshygiejnisk indsats skal bidrage til færre indlæggelser og genindlæggelser, færre infektioner hos borgerne og reduceret sygefravær på baggrund af infektioner hos personalet.

PROJEKTPERIODE:

November 2018 til December 2018.

SAMARBEJDSPARTER:

MRSA enheden Region Midtjylland.

HENVISNINGER:

Ingen.

STATUS:

Afsluttet.

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:

Sundhedsinformatiker og Systemadministrator
Social og Beskæftigelsesforvaltningen
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Telefon: 87 92 22 00
Mailadresse: kommune@samsoe.dk.

FORMÅL:

Formålet med at indføre kørelister på plejecenteret Kildemosen er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering. Kørelisterne på Plejecenteret Kildemosen skal synliggøre hvilke indsatser, den enkelte beboer er visiteteret til i forhold til pleje og behandling  leveret af både sygeplejersker og hjemmehjælpere. Kørelisterne skal vise hvornår disse indsatser skal leveres og bruges til dokumentation af, at de er blevet leveret.

PROJEKTPERIODE:

Oktober 2017 til September 2018.

SAMARBEJDSPARTER:

  • Kommunernes Landsforening (KL).

  • Systemleverandør KMD Nexus.

HENVISNINGER:

Læs mere om fællessprog 3 på www.fs3.nu ved at klikke her (åbner nyt vindue)

STATUS:

Afsluttet.

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:

Visitation og Hjælpemidler
Søtofte 10
8305 Samsø
Telefon:87 92 22 00
Mailadresse: kommune@samsoe.dk.

FORMÅL:

Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået en aftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation og ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling. Aftalen er et bilag til sundhedsaftalerne for perioden 2015 til 2018.

Aftalen skal sikre, at borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer får den nødvendige personlige hjælp, hjælp til kommunikation og ledsagelse i forbindelse med behandling på hospitalet.

Samarbejdsaftalen omfatter alle borgere uanset alder, kommunen er i kontakt med, og hvor det ikke har været muligt at få pårørende til at følge borgeren på hospitalet. Børn bør altid følges ved indlæggelse eller ambulant besøg på hospitalet normalt af forældre eller andre voksne, der drager omsorg for barnet.

Kommunen er ansvarlig for at afklare, om der er pårørende, der kan ledsage borgeren på hospitalet.

Samarbejdsaftalen beskriver regionens/hospitalernes og kommunernes ansvar for ovennævnte målgruppe både i forbindelse med akutte og planlagte behandlingsforløb på hospitalet.

Samarbejdsaftalen omhandler både det somatiske og det psykiatriske område.

PROJEKTPERIODE:

2015 til 2016.

SAMARBEJDSPARTER:

 Region Midtjylland.

HENVISNINGER:

STATUS:

I drift.

KONTAKTPERSONER SAMSØ KOMMUNE:

Teamledere
Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg
Søtofte 10
8305 Samsø.

FORMÅL:

At have opdaterede oplysninger om plejehjem og plejecentre i Danmark.

PROJEKTPERIODE:

August 2018- til November 2018.

SAMARBEJDSPARTER:

Sundhedsstyrelsen.

HENVISNINGER:

Klik her for at komme til hjemmesiden www.plejehjemsoversigten.dk (åbner nyt vindue).

STATUS:

I drift.

Løbende opdateringer vil blive foretaget hvert halve år.

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:

Sundhedsinformatiker og Risiko Manager
Social og Beskæftigelsesforvaltninge
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Telefon 87 92 22 00
Mailadresse: kommune@samsoe.dk .

FORMÅL:

At have opdaterede oplysninger om kommunale sundhedstilbud via internetportalen Sundhed.dk til brug for eksterne samarbejdsparter.

PROJEKTPERIODE:

Marts 2017 til ultimo april 2017.

SAMARBEJDSPARTER:

Sundhed.dk .

HENVISNINGER:

Klik her for at komme til www.sundhed.dk (åbner nyt vindue)

STATUS:

April 2017: I drift.

Løbende opdateringer vil blive foretaget hvert halve år.

KONTAKTPERSON SAMSØ KOMMUNE:

Kvalitets og udviklingskoordinator
Søtofte 10
8305 Samsø
Telefon 87 92 22 00
Mailadresse: kommune@samsoe.dk .

Formål:

At få implementeret et nyt hjælpemiddelsystem kaldet Sundhedslogistik i Socialforvaltningen Samsø Kommune.

Projektperiode:

August 2019 til december 2019.

Samarbejdsparter:

KMD Nexus og Odder Kommune.

Henvisninger:

Ingen.

Status:

I gang.

Kontaktperson Samsø Kommune:

Sundhedsinformatiker og Risiko Manager
Social og Beskæftigelsesforvaltningen
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Mailadresse: kommune@samsoe.dk
Telefon 87 92 22 00.