Affald, byggesagsgebyrer og renovation

 


Småt brændbart affald (under 100x20x20 cm)*
 
962,00

Stort brændbart affald (over 100x20x20 cm)*
 
1106,00

Affald til deponering på kontrolleret losseplads inkl. landbrugsplast og fiberdug**
 
3009,00

Haveaffald*
 
578,00

Pap*
 
578,00

Glas (planglas)*
 
578,00

Storsække*
 
578,00

Rent træ*
 
430,00

Dæk*
 
119,00

Rene beton- og teglbrokker inkl. natursten*
 
99,00

Ren jord*
 
20,00

Asbestholdigt affald**
 
3009,00


*ekskl. 25 % moms
**ekskl. moms men inkl. statsafgift på 475,00 kr. pr. ton

 


Simple konstruktioner
 
765,00 kr. i timen

Enfamilieshuse/Sommerhuse
 
765,00 kr. i timen

Industri og lagerbebyggelse
 
765,00 kr. i timen

Andre faste konstruktioner m.v.
 
765,00 kr. i timen

Øvrige erhvervs- og etagebyggeri
 
765,00 kr. i timen

Andet
 
765,00 kr. i timen

Tvangsbøder (ugentlige)
 
5.000,00


Jævnfør byggelovens § 25D stk. 1, kan Kommunalbestyrelsen som tvangsmiddel pålægge bygherren daglige eller ugentlige bøder, såfremt byggeriet helt eller delvist er taget i brug, uden at bebyggelsen er forsikret, eller uden at der er indsendt dokumentation efter byggelovens § 25 C stk. 2.

 


Dagrenovation 110 l. sække - 39 årlige tømninger*
 
1.970,00

Dagrenovation, erhverv 370 l. containere - 39 årlige tømninger
 
3.895,00

Ekstra sække - pris pr. sæk*
 
24,00

Erhvervsaffald 370 l. containere - 52 årlige tømninger
 
4.866,00

Erhvervsaffald 660 l. containere - 52 årlige tøminger
 
6.980,00

Erhvervsaffald 370 l. containere, efter behov - pris pr. tømning*
 
136,00

Erhvervsaffald 660 l. containere, efter behov - pris pr. tømning*
 
200,00

Sække campingpladser - pris pr. sæk*
 
22,00

Containere på havne 660 l. - pris pr. tømning*
 
190,00

Engangsbesøg på genbrugsstation for erhverv (SMS adgang)

250,00


*ekskl. 25 % moms

Havne

 


Joller på land i Langør
 
1.100,00

Pælepladser i Langør
 
1.370,00

Fastliggertakst ved bro, alle havne:
 
 

Under 6 meter
 
3.050,00

Mellem 6 og 10 meter
 
4.747,00

Mellem 10 og 12 meter
 
5.740,00

Mellem 12 og 15 meter
 
7.170,00

Over 15 meter
 
9.450,00

Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer under 6 meter
 
510,00

Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer over 6 meter
 
1.020,00

Stativer, trailere mv. stående på havnenes arealer efter 1. maj pr. døgn
 
50,00

Bådoptagning med kranbil på havnenes arealer
 
200,00

Pris for el pr. kWh
 
3,00

3-faset strøm pr. dag
 
50,00

Fast gebyr for el til fastliggere uden EL-måler eller anden skriftlig aftale
 
1.000,00


Alle priser inklusiv moms
El for fastliggere skal være el-måler godkendt af havnefogeden

 


Gæstebåde under 10 meter
 
190,00

Gæstebåde pr. meter over 10 meter
 
20,00

Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge
 
255,00

Skibe bredere end 5 meter kan medføre dobbelttakst i højsæson
 
x2

Tillæg til gæsteleje i Ballen per dag i højsæsonen (27-33)
 
10,00


Alle priser er inklusiv moms

 


Leje af handelsplads i Ballen 1. april - 15 juni
 
9.000,00

Leje af handelsplads i Ballen 16. juni - 15. juli
 
9.000,00

Leje af handelsplads i Ballen 16. juli - 15. august
 
9.000,00

Leje af handelsplads i Ballen 16. august - 30. oktober
 
9.000,00

Depositum pr. år
 
1.000,00

Pris for el pr. kWh
 
3,00

Pris pr. m3 vand
 
80,00

Renovation pr. md. pr. handelsplads
 
350,00


Alle priser er inklusiv moms

Leje af Samsø Hallen

 


Bankospil
 
500,00

Danseskole
 
1.265,00

Offentlig bal/modeopvisning/generalforsamling
 
3.155,00

Revy/teater/sangaften
 
1.390,00

Messe (uge basis)
 
9.520,00

Messe (weekend)
 
5.650,00

Foreninger ikke godkendt efter folkeskoleoplysningsloven samt
godkendte foreninger ved opkrævning af entré, jf. pkt. g.
 
1.220,00

Tillæg for anretterkøkken ved elevbod
 
350,00

Tennis/turister per time - Samsø hal
 
300,00

Skolekøkken
 
1.095,00

Leje af borde, Tranebjerg skole
 
25,00 per styk

Leje af stole, Tranebjerg skole
 
10,00 per styk

Rengøring skolegård
 
2.885,00

Ekstraordinær rengøring og pedelbistand (se pkt. 7)
 
Faktiske udgifter

Depositum
 
50 % af lejen

Afbud mindre end 1 måned før
 
20 % af lejen

Afbud mindre end 2 måneder før
 
10 % af lejen

 

Pasning og pleje

 


Dagpleje, 48 timer om ugen
 
2.429,00

Børnehaven Rumlepotten - daginstitutionsplads
 
1.943,00

Børnehaven Børnehuset - daginstitutionsplads
 
1.943,00

Tilskud til privat dagpleje - 48 timer om ugen
 
7.287,00

Driftstilskud 3-6 årige (tilskud per måned)
 
5.829,00

Bygningstilskud (tilskud per måned)
 
250,00

Administrationstilskud (tilskud per måned)
 
124,00

 

 
Per dag
 

Per måned
 

Servicepakke
 
  130,85

Kostpakke
 
  3.640,00

Morgenmad
 
22,57 677,75

Hovedret
 
47,00 1.410,00

Bi-ret
 
11,14 329,65

Kaffe, eftermiddag
 
7,93 237,94

Aftensmad
 
29,29 879,33

Kaffe, aften
 
7,93 237,78

Hovedret hjemmeboende
 
47,00 -

Bi-ret hjemmeboende
 
11,14 -

 

Skolevæsnet - Naturskolen og SFO

 


Udenøs gruppe pr. time dog min. 600,00 kr. når aktiviteten gennemføres indenfor hverdage mellem kl. 08.00 og 16.00.
 
300,00

Udenøs gruppe pr. time udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl. 16.00 samt weekender og helligdage).
 
500,00

 

 


SFO modul/morgen per måned i 11 måneder (6.30-8.00)
 
473,00

SFO modul/eftermiddag per måned i 11 måneder
 
1.259,00

SFO modul/heldags per måned i 11 måneder
 
1.570,00

SFO klub per måned i 11 måneder
 
629,00

SFO ungdomsklub halvårlig
 
0,00

 

Øvrige

 


Aflevering 7 dage for sent (barn/voksen)
 
0,00 / 25,00

Aflevering 15 dage for sent (barn/voksen)
 
15,00 / 40,00

Aflevering 30 dage for sent (barn/voksen)
 
30,00 / 70,00

Aflevering 60 dage for sent (barn/voksen)
 
110,00 / 175,00

 

 


Abonnement på dagsorden for Kommunalbestyrelsen
 
400,00

Abonnement på dagsorden for Kommunalbestyrelsen med bilag
 
500,00

Abonnement på dagsorden for Kommunalbestyrelsen med bilag og referat fra udvalg
 
800,00

Ø-kort, udskiftning
 
100,00

Legitimationskort 16-17-årige
 
****

Sygesikringsbevis, udskiftning
 
205,00

Vielse, udenlandske
 
850,00

Knallertbeviser
 
****

Folkeregisteroplysninger
 
55,00

Ejendomsskatteattester
 
-

Ejendomsattest
 
70,00

Kopier i henhold til forvaltningsloven 1. kopi / efterfølgende kopier
 
50,00/3,00


****Taksten afgøres andetsteds og først tilgængelig efter budgettets godkendelse.

 


Behandling af ansøgning
 
****

Udstedelse af tilladelse
 
****

Førerkort
 
****

Trafikbog
 
****

Bevillingsnummerplade
 
****

Påtegning på toldattest
 
****


****Taksten afgøres andensteds og er først tilgængelig efter budgettets godkendelse

 


Ekspeditionsgebyr, rykkerskrivelser ved restancer < 1.000 kr. (i alt 1 rykker)
 
100,00

Ekspeditionsgebyr, rykkerskrivelser ved restancer > 1.000 kr. (i alt 1 rykker)
 
250,00

Civilretlige regninger (i alt 1 rykker)
 
100,00

Renter, ejendomsskat
 
0,5 % per måned