Her finder du en oversigt over samtlige EAN numre i Samsø Kommune, som du skal benytte, hvis du skal sende en faktura

Bemærk: Som udgangspunkt betaler Samsø Kommune med en betalingsfrist på 30 dage efter leverandørens fremsendelse af korrekt faktura.
Hvis fristen er mindre, vil vi tilstræbe at overholde fristen, men kan dog ikke garantere rettidig betaling.

Opkrævning af gebyrer og andre godtgørelser:

  • Samsø Kommune godkender ikke rykkergebyrer for fakturaer med kortere betalingsfrist end 30 dage.
  • Ifølge momslovens § 52 er det lovpligtigt at udstede fakturaer, og derfor en pligt leverandøren ikke må tage sig betalt for.
  • I forarbejderne til loven om elektronisk fakturering er det forudsat, at indførelse af elektronisk fakturering rummer et besparelsespotentiale for leverandørerne. Leverandører kan derfor ikke i forbindelse med den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse.

Hvis en leverandør pålægger gebyr, uden at det udtrykkeligt er aftalt, er Samsø Kommune, som andre offentlige virksomheder, berettiget til at afvise det.

Har du spørgsmål til nedenstående EAN-numre kan du kontakte Økonomiafdelingen i Samsø Kommune på telefon: 30 10 55 11.

CVR-nummer: 23 79 55 15