Her finder du en oversigt over samtlige EAN numre i Samsø Kommune, som du skal benytte, hvis du skal sende en faktura

Bemærk: Som udgangspunkt betaler Samsø Kommune med en betalingsfrist på 30 dage efter leverandørens fremsendelse af korrekt faktura.
Hvis fristen er mindre, vil vi tilstræbe at overholde fristen, men kan dog ikke garantere rettidig betaling.

Opkrævning af gebyrer og andre godtgørelser:

  • Samsø Kommune godkender ikke rykkergebyrer for fakturaer med kortere betalingsfrist end 30 dage.
  • Ifølge momslovens § 52 er det lovpligtigt at udstede fakturaer, og derfor en pligt leverandøren ikke må tage sig betalt for.
  • I forarbejderne til loven om elektronisk fakturering er det forudsat, at indførelse af elektronisk fakturering rummer et besparelsespotentiale for leverandørerne. Leverandører kan derfor ikke i forbindelse med den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse.

Hvis en leverandør pålægger gebyr, uden at det udtrykkeligt er aftalt, er Samsø Kommune, som andre offentlige virksomheder, berettiget til at afvise det.

Har du spørgsmål til nedenstående EAN-numre kan du kontakte Økonomiafdelingen i Samsø Kommune på telefon: 30 10 55 11.

CVR-nummer: 23 79 55 15

Borgmester og sekretariat, EAN: 5798006123971

Økonomiafdeling, EAN: 5798006123971

IT, EAN: 5798006124039

Erhverv og Turisme, EAN:5798006124121

Samsø Rederi, EAN: 5798006124091

Samsø Bus, EAN: 5798006124091

Sælvig - Aarhus, EAN: 5798006123865

Børn-, Unge- og Kulturforvaltning, EAN: 5798006123582

Dagplejen, EAN: 5798006124176    

Rumlepotten, EAN: 5798006123520

Børnehuset, EAN: 5798006123575

Samsø Skole, EAN: 5798006123643

Samsø Skole, skolebibliotek, EAN: 5798006123681

Samsø Skole, SFO, EAN: 5798006123674

Ungdomsskole, EAN: 5798006123988

Tandklinik, EAN: 5798006123599

Familieafdelingen, EAN: 5798006123957

Biblioteket, EAN: 5798006123926

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, EAN: 5798006124022

Forvaltningssekretariatet, EAN: 5798006123605

Jobcenter, EAN: 5798006123940

Voksen Handicap, EAN: 5798006123612

Borgerservice, EAN: 5798006123803

Sociale ydelser, EAN: 5798006123933

Sygedagpenge, EAN: 5798006123919

UU‐vejleder, EAN: 5798006123698    

Plejecenter Kildemosen, EAN: 5798006123810

Hjemmeplejen, EAN: 5798006124220

Bofællesskabet, EAN: 5798006123827

Samsø Køkken, EAN: 5798006123834

Sundhed, EAN: 5798006124060    

Socialpsykiatrien, EAN 5798006124114

Sundhedspleje og Visitation, EAN: 5798006123858

Hjælpemiddelcentral, EAN: 5798006123841

Teknisk Forvaltning, EAN: 5798006123773

Naturafdelingen, EAN: 5798006124282

Rengøring, EAN: 5798006123995

Samsø Idrætshal, EAN: 5798006124008

Ejendomsservice, EAN: 5798006124053

Samsø Skole, bygning, EAN: 5798006123636

Ballen Lystbådehavn, EAN: 5798006123476

Ballen Færgehavn, EAN: 5798006123513        

Langøre Havn, EAN: 5798006123490

Maarup Havn, EAN: 5798006123483

Sælvig Havn, EAN: 5798006123506    

Vejvæsen, EAN: 5798006123780