Her finder du en oversigt over samtlige EAN numre i Samsø Kommune, som du skal benytte, hvis du skal sende en faktura

Bemærk: Som udgangspunkt betaler Samsø Kommune med en betalingsfrist på 30 dage efter leverandørens fremsendelse af korrekt faktura. Såfremt fristen er mindre, tilstræber vi at overholde fristen, men vi garanterer ikke for rettidigt betaling.

Har du spørgsmål omkring EAN-numre, så kontakt Kirsten Krei på telefon: 30 10 55 11 eller mail aukk@samsoe.dk

CVR-nummer: 23 79 55 15
 

Borgmester og sekretariat, EAN: 5798006123971
Kontakt: Vivian Mikkelsen, auvm@samsoe.dk

Økonomiafdeling, EAN: 5798006123971
Kontakt: Kirsten Krei, aukk@samsoe.dk

IT, EAN: 5798006124039
Kontakt: Peter Fibæk, aupf@samsoe.dk

Erhverv, Turisme og Kultur, EAN:5798006124121
Kontakt: Mette Løkke, auml@samsoe.dk

Biblioteket, EAN: 5798006123926
Kontakt: Mogens Dam, aumd@samsoe.dk

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, EAN: 5798006124022
Kontakt: Mogens Dam, aumd@samsoe.dk

Samsø Rederi, EAN: 5798006124091
Kontakt: Ingrid Lankstead, auila@samsoe.dk

Samsø Bus, EAN: 5798006124091
Kontakt: Ingrid Lankstead, auila@samsoe.dk

Dagplejen, EAN: 5798006124176    
Kontakt: Lone Jensen, aulje@samsoe.dk

Rumlepotten, EAN: 5798006123520
Kontakt: Kirsten Hansen, aukkh@samsoe.dk

Børnehuset, EAN: 5798006123575
Kontakt: Lone Hoberg Therkildsen, aulht@samsoe.dk

Samsø Skole, EAN: 5798006123643
Kontakt: Camilla C. V. Hansen, auccvh@samsoe.dk

Samsø Skole, skolebibliotek, EAN: 5798006123681
Kontakt: Camilla C. V. Hansen, auccvh@samsoe.dk

Samsø Skole, SFO, EAN: 5798006123674
Kontakt: Bo Steffensen, aubs@samsoe.dk

Ungdomsskole, EAN: 5798006123988
Kontakt: Bo Steffensen, aubs@samsoe.dk

Tandklinik, EAN: 5798006124060
Kontakt: Niels Hansen, aunh@samsoe.dk

Familieafdelingen, EAN: 5798006123957
Kontakt: Rikke Krøier Jensen, aurkj@samsoe.dk

Forvaltningssekretariat, EAN: 5798006124220
Kontakt: Margrethe V. Thuesen, aumvt@samsoe.dk

Jobcenter, EAN: 5798006123940
Kontakt: Jens Oustrup Jensen, aujoj@samsoe.dk

Borgerservice, EAN: 5798006124220
Kontakt: Ina Jørgensen, auij@samsoe.dk

Sociale ydelser, EAN: 5798006123933
Kontakt: Bianca Vollbrecht, aubvo@samsoe.dk

Sygedagpenge, EAN: 5798006123919
Kontakt: Anita Jensen, auanj@samsoe.dk

UU‐vejleder, EAN: 5798006123698    
Kontakt: Solvejg Nielsen, ausn@samsoe.dk

Plejecenter Kildemosen, EAN: 5798006124220
Kontakt: Marianne Madsen, aumm@samsoe.dk

Hjemmeplejen, EAN: 5798006124220
Kontakt: Alex von der Lippe, auavdl@samsoe.dk

Bofællesskabet, EAN: 5798006124220
Kontakt: Mette Manstrup, aumma@samsoe.dk

Samsø Køkken, EAN: 5798006124220
Kontakt: Marianne Madsen, aumm@samsoe.dk

Sundhed og Støtte, EAN: 5798006124060    
Kontakt: Else Marie S. Bach, auemsb@samsoe.dk

Socialpsykiatrien, EAN 5798006124114
Kontakt: Maiken Geiger, aumge@samsoe.dk

Sundhedspleje, EAN: 5798006123902
Kontakt: Iben Kejser, auik@samsoe.dk

Teknisk Forvaltning, EAN: 5798006123773
Kontakt: Søren Stensgaard, auss@samsoe.dk

Naturafdelingen, EAN: 5798006124282
Kontakt: Bjarne Manstrup, aubmn@samsoe.dk

Rengøring, EAN: 5798006123995
Kontakt: Tonny Sørensen, autso@samsoe.dk

Samsø Idrætshal, EAN: 5798006124008
Kontakt: Tonny Sørensen, autso@samsoe.dk

Ejendomsservice, EAN: 5798006124053
Kontakt: Tonny Sørensen, autso@samsoe.dk

Samsø Skole, bygning, EAN: 5798006123636
Kontakt: Tonny Sørensen, autso@samsoe.dk

Ballen Lystbådehavn, EAN: 5798006123476
Kontakt: Frederik B. Pedersen, aufbp@samsoe.dk

Ballen Færgehavn, EAN: 5798006123513        
Kontakt: Frederik B. Pedersen, aufbp@samsoe.dk

Langøre Havn, EAN: 5798006123490
Kontakt: Frederik B. Pedersen, aufbp@samsoe.dk

Maarup Havn, EAN: 5798006123483
Kontakt: Frederik B. Pedersen, aufbp@samsoe.dk

Sælvig Havn, EAN: 5798006123506    
Kontakt: Frederik B. Pedersen, aufbp@samsoe.dk

Vejvæsen, EAN: 5798006123780
Kontakt: Frederik B. Pedersen, aufbp@samsoe.dk