Her finder du en oversigt over samtlige EAN numre i Samsø Kommune, som du skal benytte, hvis du skal sende en faktura

Bemærk: Som udgangspunkt betaler Samsø Kommune med en betalingsfrist på 30 dage efter leverandørens fremsendelse af korrekt faktura. Såfremt fristen er mindre, tilstræber vi at overholde fristen, men vi garanterer ikke for rettidigt betaling.

Har du spørgsmål omkring EAN-numre, så kontakt Kirsten Krei på telefon: 30 10 55 11 eller mail aukk@samsoe.dk

CVR-nummer: 23 79 55 15
 

Børnehuset, EAN: 5798006123575
Kontakt: Lone Hoberg Therkildsen, aulht@samsoe.dk

Dagplejen, EAN: 5798006124176    
Kontakt: Konstitueret Dagplejechef Lone Jensen, aulje@samsoe.dk

Rumlepotten, EAN: 5798006123520
Kontakt: Kirsten Hansen, aukkh@samsoe.dk

Samsø Skole, EAN: 5798006123643
Kontakt: Camilla C. V. Hansen, auccvh@samsoe.dk

Samsø Skole, bygning, EAN: 5798006123636
Kontakt: Torben Frandsen, autf@samsoe.dk

Samsø Skole, SFO, EAN: 5798006123674
Kontakt: Bo Steffensen, aubs@samsoe.dk

Samsø Skole, skolebibliotek, EAN: 5798006123681
Kontakt: Karin Birkmand, aukbi@samsoe.dk

Skovbørnehaven, EAN: 5798006123537
Kontakt: Lone Jensen, aulje@samsoe.dk

Ungdomsskole, EAN: 5798006123988
Kontakt: Bo Steffensen, aubs@samsoe.dk

Borgmester og sekretariat, EAN: 5798006123971
Kontakt: Vivian Mikkelsen, auvm@samsoe.dk

Økonomiafdeling, EAN: 5798006123971
Kontakt: Kirsten Krei, aukk@samsoe.dk

Biblioteket, EAN: 5798006123926
Kontakt: Mogens Dam, aumd@samsoe.dk

Erhvervs- og Turistcenter, EAN: 5798006124121
Kontakt: Mette Løkke, auml@samsoe.dk

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, EAN: 5798006124022
Kontakt: Mogens Dam, aumd@samsoe.dk

Samsø Rederi, EAN: 5798006124091
Kontakt: Jim Leth Andersen, aujla@samsoe.dk

Bofællesskabet, EAN: 5798006124220
Kontakt: Mette Manstrup, aumma@samsoe.dk

Borgerservice, EAN: 5798006124220
Kontakt: Ina Jørgensen, auij@samsoe.dk

Familieafdelingen, EAN: 5798006123957    
Kontakt: Susanne Dufresne, ausd@samsoe.dk

Forvaltningssekretariat, EAN: 5798006124220
Kontakt: Margrethe V. Thuesen, aumvt@samsoe.dk

Hjemmeplejen, EAN: 5798006124220
Kontakt: Alex von der Lippe, auavdl@samsoe.dk

Jobcenter, EAN: 5798006123940
Kontakt: Jens Oustrup Jensen, aujoj@samsoe.dk

Plejecenter Kildemosen, EAN: 5798006124220
Kontakt: Marianne Madsen, aumm@samsoe.dk

Samsø Køkken, EAN: 5798006124220
Kontakt: Marianne Madsen, aumm@samsoe.dk

Sociale ydelser, EAN: 5798006123933
Kontakt: Bianca Vollbrecht, aubvo@samsoe.dk

Socialpsykiatrien, EAN 5798006124220
Kontakt: Maiken Geiger, aumge@samsoe.dk 

Sundhed og Støtte, EAN: 5798006124060    
Kontakt: Margrethe V. Thuesen, aumvt@samsoe.dk

Sundhedspleje, EAN: 5798006123902
Kontakt: Iben Kejser, auik@samsoe.dk

Sygedagpenge, EAN: 5798006123919
Kontakt: Anita Jensen, auanj@samsoe.dk

Tandklinik, EAN: 5798006124060    
Kontakt: Tina Westberg Nielsen, autwn@samsoe.dk

UU‐vejleder, EAN: 5798006123698    
Kontakt: Solvejg Nielsen, ausn@samsoe.dk

Ballen Færgehavn, EAN: 5798006123513        
Kontakt: Frederik B. Pedersen, aufbp@samsoe.dk

Ballen Lystbådehavn, EAN: 5798006123476
Kontakt: Frederik B. Pedersen, aufbp@samsoe.dk

Ejendomsservice, EAN: 5798006124053
Kontakt: Tonny Sørensen, autso@samsoe.dk

IT‐afdelingen, EAN: 5798006124039    
Kontakt: Peter Fibæk, aupf@samsoe.dk

Langøre Havn, EAN: 5798006123490
Kontakt: Frederik B. Pedersen, aufbp@samsoe.dk

Maarup Havn, EAN: 5798006123483
Kontakt: Frederik B. Pedersen, aufbp@samsoe.dk

Naturafdelingen, EAN: 5798006124282
Kontakt: Bjarne Manstrup, aubmn@samsoe.dk

Rengøring, EAN: 5798006123995
Kontakt: Tonny Sørensen, autso@samsoe.dk

Samsø Idrætshal, EAN: 5798006124008
Kontakt: Tonny Sørensen, autso@samsoe.dk

Sælvig Havn, EAN: 5798006123506    
Kontakt: Frederik B. Pedersen, aufbp@samsoe.dk

Teknisk afdeling, EAN: 5798006123773
Kontakt: Søren Stensgaard, auss@samsoe.dk

Vejvæsen, EAN: 5798006123780
Kontakt: Frederik B. Pedersen, aufbp@samsoe.dk

Virksomhedscenter Samsø, EAN: 5798006123872    
Kontakt: Frederik B. Pedersen, aufbp@samsoe.dk