Få et overblik over, hvordan Samsø Kommune fordeler pengene i 2018, og se hvor pengene kommer fra

Samsø Kommunes budget for 2018 lyder på i alt 411 millioner kroner.

Sammenlignet med tidligere år, har der for 2018 været færre besparelser på kommunens samlede drift.

Det har blandt andet betydet, at der kunne gives større bevillinger til hjemmepleje og hjemmesygepleje samt at bemandingen i Kildemosen kunne øges.

Ligeledes har det været muligt at tilføre ressourcer til Familieafdelingen, Lystbådehavnene samt Samsø Skoles Kompetencecenter. Dertil er der sat et beløb af til en delvis renovering af Samsø Skole.

Endelig er der fundet plads til at afsætte et beløb til at undersøge markedet for en direkte færgeforbindelse til Aarhus. 

Budget 2019

Budget 2018

Kasse- og Regnskabsregulativ