Der afholdes ordinært kommunalbestyrelsesmøde i kantinen på Rådhuset, Søtofte 10, tirsdag den 24. april 2018 kl. 19:00
Bemærk mødestart


DAGSORDEN


Åbent møde:

 • Beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2017
 • Beslutning vedr. årsrapport 2017
 • Markedsføringsstrategi for Samsø Kommune
 • Budgetopfølgningen for det Sociale området pr. 28.02.2018
 • Styrelsesvedtægter og Forretningsorden for Børnehaven Rumlepotten
 • Evaluering af ”Fri med dagplejer”
 • Beslutning vedr. Anvendelses- og Aktivitetsaftale mellem Samsø Kommune og den almennyttige ideelle forening Sambiosen
 • Drøftelse af Spil Dansk koncept
 • Lokalplan nr. 83 – Sommerhusområderne på Samsø
 • Lokalplan nr. 85 Parkgolfanlæg
 • Godkendelse af takster i Ballen-Brundby Fjernvarme Amba 2018, samt delegation af kompetencen til godkendelse af takster til TF
 • Færgeudvalgets åbne referater
 • Meddelelser fra borgmesteren
 • Eventuelt


Lukket møde:

 • Anmodning om anlægsbevilling til renovering af Børnehaven Rumlepotten
 • Færgeudvalgets lukkede referater
 • Eventuelt

Dagsordenen er foruden hjemmesiden fremlagt på Rådhuset og bibliotekerne.
Det bemærkes, at ændringer til dagsordenen kan forekomme.