Mødet holdes i kantinen på Rådhuset, Søtofte 10 tirsdag den 28. marts 2017 klokken 17:30 

Dagsorden - åbent møde:

 • Punkt fra Venstre: Forbedring af vilkårene for pendlere
 • Punkt fra Venstre og De Konservative: En direkte bæredygtig færgeforbindelse mellem Samsø og Aarhus
 • Beslutning vedr. aftalekontrakter for ØU´s område
 • Godkendelse af samtlige aftalekontrakter for 2017
 • Beslutning vedr. optagelse af lån på baggrund af låneberettigede udgifter i 2016
 • Samsø Kommunes organisationsstruktur
 • Godkendelse af budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.1.2017
 • Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.1.2017
 • Godkendelse af kvalitetsstandard for Tandpleje for Børn og Unge
 • Beslutninger vedr. ”Fri med dagplejer”
 • Høring af Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017
 • Beslutning om eventuel fremtidig afholdelse af Kommunalbestyrelsesmøder i Anton Rosen Huset
 • Beslutning om nedrivning af Rottehullet – Samsø Skole
 • Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2017
 • Beslutning om dispensation fra Lokalplan nr. 31 til opførelse af et enfamiliehus i 2 etager på Drachmannsvej 15
 • Beslutning. Udbud vedr. vedligeholdelse af kommunale vandløb
 • Godkendelse af Natura 2000 handleplaner 2016 -2021
 • Tilpasning af medlemmer i Samsø Innovationsråd samt drøftelse af form og indhold i årets møder
 • Orientering vedr. redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmeplejen
 • Orientering vedr. redegørelse for udvikling og forventet merforbrug i Hjemmesygeplejen
 • Færgeudvalgets åbne referater
 • Meddelelser fra borgmesteren
 • Eventuelt

Lukket møde:

 • GENBEHANDLING - Punkt fra Venstre: Redegørelse for opkrævningsprocedure i forhold til Samsø Aarhus Expressen
 • Færgeudvalgets lukkede referater
 • Eventuelt

Dagsordenen er fremlagt på Rådhuset og bibliotekerne.

Det bemærkes, at ændringer til dagsordenen kan forekomme.