Samsø Kommune offentliggør hermed planforslagene med tilhørende redegørelser og bilag, vedrørende mulighed for at bygge et biogasanlæg på Trolleborgvej, til offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen på Samsø har på mødet den 29. august 2017 godkendt forslagene til offentlig høring. Den offentlige høringsperiode løber fra den 4. september til 30. oktober 2017. Høringssvarene samles efterfølgende i en hvidbog og med udgangspunkt i det indkomne, fremstilles sagen påny til politisk behandling.

De følgende dokumenter sendes i høring:

Som service til borgerne er der lavet vedlagte folder, som kort og ret letlæst forklarer hvad det handler om.

Se folderen her.

Kommunalbestyrelsen ønsker et højt informationsniveau i denne høringsperiode, og beder derfor borgerne om at komme med forslag til emner man gerne vil have mere information om/diskutere på et eller flere dialogmøde(r). Send dit forslag til Knud Tybirk aukt@samsoe.dk, Bertel Meilvang aubme@samsoe.dk,

Teknisk afdeling vil være til rådighed for bemærkninger eller spørgsmål omkring det materialet.

Høringssvar kan indsendes via følgende link: Høringssvar, via mail kommune@samsoe.dk eller med post til Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305 Samsø.