Valg til skolebestyrelsen for Samsø Skole

Vil du gerne have indflydelse på dit barns skole? Som medlem af skolebestyrelsen er du med til at træffe beslutninger, som har betydning for dit barns hverdag. Stil op til skolebestyrelses-valget og vær med til at gøre en forskel.

Valglister
Fra d. 31. marts til d. 20. april 2020 ligger valglisterne på Samsø Skoles samarbejdsplatform AULA. Her kan man sikre sig, at man er opført på valglisten, og er man ikke, kan man fremsætte ønske om optagelse, hvis man opfylder betingelserne i § 6.

På valg er

  • Christine Hemmingsen.
  • Jamil Mamo.
  • Solvejg Nielsen.

Derudover vælges mindst to suppleanter. En af de valgte skal findes blandt forældre til elever i specialklasserækken eller til elever indskrevet i Kompetencecenteret, men som er inkluderet i almenundervisningen.

Valget skal være afsluttet 31. maj 2020.

Valgbestyrelse: Bertel Meilvang, Ea Hvitnov, Anne Buhl.

 

 

Valgret og valgbarhed

Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, som i henhold til § 6 (Bekendtgørelse om skolebestyrelsesvalg) tillægges valgret og valgbarhed:

§ 6. Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:

  1. Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.
  2. Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning.
  3. Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.
  4. Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.
  5. Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.

Stk. 2. § 5, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk. 1