Uddeling af tilskud til projekter på Samsø

Har du et lokalt projekt, du vil have støtte til? LAG-puljen er åben for ansøgninger, så nu er der frem til den 28. februar mulighed for at søge om økonomisk tilskud til lokale projekter

Det er nu, igen, muligt at søge om tilskud fra LAG (Lokale Aktionsgrupper), hvis man har et projekt som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundet på Samsø. Det er første ansøgningsrunde i år, og fokus for uddeling af LAG-midlerne i 2020 er grønne projekter. LAG LLSAE har i år 6 mio. kroner til uddeling, hvoraf ca. 2 mio. er øremærket til grønne projekter.

I forbindelse med LAG-midlerne er der fastsat seks fokusområder. Projektet, der søges tilskud til, skal falde inden for minimum et af disse for at kunne få del af midlerne. De seks områder er:

  • Støtte erhvervsudviklingen på Samsø ved etablering eller videreudvikling af mindre virksomheder (færre en 50 ansatte), herunder bl.a. vedvarende energi.
  • Udvikling af kyst- og oplevelsesturisme.
  • Styrke udviklingen inden for lokale fødevarer og kosttilskud, herunder etablering af nye arbejdspladser og produkter.
  • Styrke og synliggøre Samsøs kvaliteter som bosætningsområde.
  • Understøtte udviklingen inden for infrastruktur, herunder også IT-infrastruktur.
  • Diversificering af den maritime økonomi.

 

Sådan søges LAG-midlerne

For at komme i betragtning til LAG-midlerne skal ansøgningen senest sendes den 28. februar, og skal indeholde projektbeskrivelse og budget. Vejledning til ansøgningsprocessen kan findes her.

For spørgsmål og hjælp i forbindelse med ansøgning og uddeling af LAG-midler kontakt Samsøs lokale LAG-koordinator, Mai Fihl Worre, på lagmw@samsoe.dk eller på 6130 1623.

LAG er et samarbejde mellem Samsø, Langeland, Læsø og Ærø. Formålet er at støtte lokale initiativer i samfundet, og på den måde sikre udviklingen i de lokale ø-samfund. Tilskudsmidlerne kommer fra Erhvervsstyrelsen og EU.