Se din kommunale omsorgsjournal på nettet

Hvis du modtager hjælp fra Samsø Kommune i form af hjemmesygepleje, hjemmehjælp eller træning – eller hvis du bor på plejecentret, har du nu mulighed se din omsorgsjournal online. Det samme gælder dine pårørende.

Samsø Kommune giver borgere og deres pårørende mulighed for at tilgå deres omsorgsjournal hjemmefra. Dette sker ved at logge ind med NemID via https://samsoe-nbp.kmd.dk - eller trykke på ikonet "Samsø Borgerportal" i selvbetjeningsmenuen på Samsø Kommunes hjemmeside.

Pårørendes adgang til omsorgsjournalerne forudsætter samtykke fra den pågældende borger. Samtykke søges via digitaliseringsstyrelsen på Samsø Borgerportal. 

Følg med i, hvornår du får hjælp
Som borger har du med den nye portal mulighed for at følge med i, hvilke dage du får hjælp i hjemmet, samt hvornår på dagen hjælpen er planlagt til at komme. Desuden kan du orientere dig om, hvem der kommer – i form af eksempelvis hjemmehjælp eller sygepleje. Du og dine pårørende har også mulighed for at se, hvilke problemer eller behov, der ligger til grund for hjælpen og hjælpens art, ligeså vel som I kan orientere jer om, og se, de notater, som skrives i journalen. 

Søg om kropsbårne hjælpemidler
Desuden får du som borger mulighed for at ansøge om kropsbårne hjælpemidler via borgerportalen, såsom støttestrømper eller blodsukkerapparater. Samsø Kommune har til hensigt at udbygge dette, således at det på sigt også vil være muligt at søge om bl.a. korttidsophold eller plejebolig.

Journalen er et arbejdsredskab
Som borger eller pårørende bør du dog være opmærksom på, at journalen stadig primært er et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere. Derfor kan der være ord eller forkortelser, som umiddelbart er uforståelige og som kræver en forklaring. Du er altid velkommen til at spørge efter denne forklaring hos kommunens medarbejder. Du kan dog ikke forlange at få noget slettet eller rettet i omsorgsjournalen bortset fra stamdata i form af navn på pårørende eller telefonnummer. Disse oplysninger har du selv mulighed for at rette på Samsø Borgerportal.

Endeligt er det vigtigt at understrege, at Samsø Borgerportal ikke erstatter muligheden for aktindsigt. Aktindsigt kan fortsat opnås ved henvendelse til kommunen.