Nyt udbud for buskørslen på Samsø

Udbuddet på buskørslen, taxi og visiteret kørsel på Samsø er netop blevet tildelt.

Udbudsrunden på den offentlige trafik på Samsø er netop afsluttet, og kørslen af buskørsel, taxi og visiteret kørsel blev vundet af Bents Busser i Vejle. Bents Busser vandt alle tre kørselspakker ved at tilbyde den laveste pris, samt den bedste dækning over hele døgnet på taxidelen. Bents Busser overtager opgaven med taxakørsel den 29. juni og telebus og handicap-, læge og genoptræningskørsel den 10. august. Dermed er vi tilbage til den situation, hvor alle tre kørselstyper betjenes af samme vognmand, hvilket giver et godt udgangspunkt for en effektiv drift af den kollektive trafik på Samsø. Tilbuddet ligger indenfor det budget, som der er afsat i Samsø kommune.

Bents Busser har en vognmandsforretning i Vejle, og har erfaring med netop de bustyper og kørselsbehov, som også Samsø kommune efterspørger. Her kører vognmanden med otte minibusser og fire taxier. Fra den dag Bents Busser overtager kørslen skal man forsat ringe til det samme nummer som hidtil, både når man skal bestille en telebus eller en taxi. Samsø Bus, som er Samsø kommunes eget lokale trafikselskab, har rettighederne til Samsø Taxi og telefonnummeret 40 60 19 00. Telebussen skal derfor også forsat bestilles på 72 10 80 10.

Henover sommerperioden vil det stadigvæk være JJ Turist, som kører turistbussen og de store 12 meters busser i øens sommerkøreplan. I vinterperioden bliver der så mulighed for at benytte telebus i stedet for rutebus på hele øen både dag og aften. Der bliver et nyt udbud i vinter for at finde en busvognmand til at køre sommerkøreplanen med rutebusser i sommeren 2021.