Ny klimahandleplan vedtaget på Samsø

Kommunalbestyrelsen på Samsø har vedtaget en klimahandlingsplan, der skal være udgangspunktet for en dialog om fremtidens klimaindsats på Samsø.

Det seneste år er der på Samsø blevet arbejdet på at afdække hvilke klimaudfordringer samt mulige løsninger, der er på Samsø. Det er mundet ud i en klimahandlingsplan, der netop er blevet vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Klimahandlingsplanen skal danne grundlaget for dialog med de forskellige parter på Samsø, der skal komme med input til de fremlagte forslag til løsninger på klimaudfordringerne.

Den nye klimahandlingsplan viser, at Samsø ikke længere er CO2-neutral, fordi landbruget og færgetransport nu også medtages i regnskabet og fordi eksport af grøn el fra Samsø efterhånden erstatter mindre fossil energi på fastlandet. En af de store effekter, der kan opnås på kort sigt, er at udfase fossile brændstoffer, som gas, diesel og benzin i transportsektoren. Derudover skal det også undersøges hvordan CO2-udledninger fra landbruget mindskes. Det er noget, vi selv kan være med til at påvirke – i fællesskab. Det er det, klimahandlingsplanen er med til at sætte rammerne for. Hvordan vi løser Samsøs klimaudfordringer i fællesskab. 

Samsø er sammen med 19 andre kommuner med i et projekt finansieret af Realdania og Concito, der skal hjælpe kommunerne med at følge i fodsporene fra de mest klimavenlige byer på verdensplan. Gennem det projekt har Samsø fået teknisk hjælp og sparring fra både danske og internationale eksperter mod målet om at nå Parisaftalen på kommunalt niveau.

Samsøs udfordringer afspejler Danmarks udfordringer. Klimahandlingsplanen viser nogle veje til hvad vi selv kan gøre noget ved lokalt – og vi kan håbe, at nogle af de samme instrumenter kommer i regeringens klimahandlingsplan, der er kommer efter sommeren 2020. Klimahandlingsplanen for hele Samsø skitserer en række ting, der kan gøres. Men hvem gør hvad? Og hvornår – og er det overhovedet de rigtige handlinger?

I løbet af det næste halve år skal vi mødes på Samsø – politikere, borgere, erhverv og foreninger. Vi skal blive enige om, hvad vi prioriterer i fællesskab, og hvordan vi kommer videre. Planen er nemlig ikke tiltænkt som et statisk dokument, men skal “rettes til" hvert år, for at sikre de bedste løsninger for hele øen. Vi kommer nemlig ikke i mål uden en fælles indsats!"

Det er bl.a. dette projekt, der har mundet ud i klimahandlingsplanen, som bringer Parisaftalen ned på et mere håndgribeligt niveau, som Samsø sammen kan arbejde frem imod.

Ambitionen med klimahandlingsplanen er, at den skal revideres en gang årligt. Første gang den skal revideres er primo 2021 efter første dialog med interessegrupperne.   

Find hele klimahandlingsplanen her. 

Find forkortet udgave her