Nødpasningen fortsætter

Vi befinder os i en helt særlig situation, hvor vi i fællesskab skal have stoppet coronasmitten. Derfor har regeringen også valgt at fortsætte nedlukningen af Danmark.

Dagtilbud og skoler vil være lukkede til og med den 13. april.

Nødpasningen for børn i alderen 0- 9 år omfatter:

  • Børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner, og hvor forældrene har afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • Børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Dette kan være alle typer af privatansatte, hvis ansættelsessted ikke har hjemsendt deres medarbejderne, og som har afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.
  • Særlige forhold, der beror på en konkret, individuel vurdering af det enkelte barns behov.

Samsø Skole, Rumlepotten og enkelte dagplejere varetager nødpasningen. Vi kan ikke imødekomme særlige ønsker om, at det er den vanlige pædagog, dagplejer eller lærer jeres barn vil blive passet af – men vi kan garantere jer, at vi gør os umage for, at dagene i pasningen bliver trygge og så tæt på de rutiner, som børnene er vant til.

Har I brug for nødpasning, skal I kontakte lederen af enten dagplejen, Rumlepotten, Samsø Skole eller Centerklassen.

Er jeres barn indskrevet i Børnehuset eller Samsø Frie Skole, skal de respektive ledere kontaktes.

Opklarende spørgsmål kan ligeledes rettes til auhga@samsoe.dk eller på telefon 30 10 55 01 (hverdage mellem 8 – 16).

 

Fra Sundhedsstyrelsen er følgende modtaget:

Spørgsmål og svar særligt til forældre

Rigtig mange forældre sidder med spørgsmål om den nye coronavirus og de skærpede anbefalinger. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet et dokument med de typiske spørgsmål og svar, som kan hjælpe forældre med at klare hverdagen.  

Download og se spørgsmål og svar her

 

Venlig hilsen

Helle Griebel Anesen
Forvaltningschef
Børn, Unge og Kultur