Møde i kommunalbestyrelsen den 26. maj

Det meddeles herved, at der afholdes ordinært kommunalbestyrelsesmøde i Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1, tirsdag den 26. maj kl. 17:30 med følgende dagsorden.

Åbent møde

 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.03.2020
 • Beslutning om omplacering af budget til ansættelse af medarbejder i Jobcenteret
 • Klimahandlingsplan 2020
 • Klimapuljen 2020
 • Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 87– Familie- og Feriecentret Nordby
 • Etablering af affaldsø ved Grundejerforening Fogedmarken i Vesterløkken
 • Anlægsbevilling til havneprojekter indenfor det allerede afsatte budget
 • Beslutning om nedlæggelse af Skoleudvalget
 • Orientering om Status for LIFE-projekt i Stavns Fjord
 • Meddelelser fra borgmesteren
 • Øvrige meddelelser

Lukket møde

 • Anlægsbevilling til erhvervelse af markareal til placering af genbrugsplads ved Trolleborg

Øvrige meddelelser

Dagsordenen findes her