Det meddeles herved, at der afholdes ordinært kommunalbestyrelsesmøde i kantinen på Rådhuset, Søtofte 10, tirsdag den 11. december 2018 kl. 17.30Dagsorden


Åbent møde

 • Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31. oktober 2018
 • Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30.09.2018
 • Udbud af Taxikørsel på Samsø
 • Beslutning om Samsø Kommunes holdning til en Kattegatforbindelse
 • Beslutning om 10. klasse tilbud på Samsø Skole
 • Beslutning om oprettelse af stordagpleje
 • Beslutning om indgåelse af skriftlig samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter
 • Beslutning om udmøntning af besparelse ifm. omlægning af finansieringen af den kommunale beskæftigelsesindsats
 • Genbehandling af ramme og serviceniveau for Aktivitets- og samværstilbud i Psykiatrien
 • Godkendelse af Budgetmodel for Samsø Bo- og Aktivitetscenter
 • Godkendelse af Værdighedspolitik og værdighedsmidler for 2019
 • Godkendelse af businesscase fra Jobcenteret
 • Beslutning om anlægsbevilling og linjeføring af cykelstien fra Maarup til Nordby samt 2 minus 1 belægning i Nordby
 • Omklassificering af Sørenden: Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2016 - 2019
 • Godkendelse af betalingsvedtægter, takster og prisloft for Samsø Spildevand A/S 2019
 • Anlægsregnskab for renoveringsprojekt Samsø Hallens tag på Samsø Skole
 • Orienteringssag. Formandsbeslutning vedrørende lejekontrakt til stordagplejen i Langgade 24, Tranebjerg
 • Drøftelse af Pillemark gl. losseplads – forureningsundersøgelser og afværgeforanstaltninger
 • Færgeudvalgets åbne referater 
 • Meddelelser fra borgmesteren
 • Øvrige meddelelser
   

Lukket møde

 • Færgeudvalgets lukkede referater
 • Øvrige meddelelser

Læs den fulde dagsorden.

Dagsordenen er fremlagt på Rådhuset, bibliotekerne samt kommunens hjemmeside www.samsoe.dk

Det bemærkes, at ændringer til dagsordenen kan forekomme.