Møde i kommunalbestyrelsen den 10. december

Tirsdag den 10. december klokken 17.30 afholdes der ordinært møde i kommunalbestyrelsen i kantene på Rådhuset, Søtifte 10. Dagsordenen er som følger: 

 
Åbent møde:
 
 • Godkendelse af dagsorden
 • Valg af nye repræsentanter til repræsentantskabet for TV2|ØSTJYLLAND
 • Beslutning om fartplan og billetpriser for hurtigfærgen LILLEØRE for 2020
 • Deltidspladser til børn hvor forældrene er på barsels- eller forældreorlov
 • Bevilling af overgangstilskud til Sambiosen
 • Evaluering af Samsø Kommunes restaurationsplan
 • Legalitetsgodkendelse af betalingsvedtægter, takster og prisloft for Samsø Spildevand A/S 2020
 • Kommunal overtagelse af Tranebjerg og Nordby-Maarup Fjernvarme
 • Forslag til Planstrategi og Lokal Agenda 21 2019
 • Beslutning om et videre arbejde med biogas eller afslutning
 • Udbygning af kystnært vindmølleprojekt ved Paludan Flak
 • Udlejning af helårsboliger 70 eller 100 dage
 • Kommunal- eller udliciteret drift af ny genbrugsplads og omlastehal
 • Anskaffelse af 2 traktorer til Samsø Kommunale Veje
 • Aftale mellem Samsø Kommune og Samsø Spildevand om Sørenden
 • Orientering om status på jobcenterområdet og businesscase
 • Orientering om resultater fra analyse vedr. lejeboliger
 • Orientering om arbejdet med en ny handlingsplan for energi og klima på Samsø
 • Orientering om arbejdet med forundersøgelser om flytning eller sikring af Pillemark Gl. Losseplads
 • Orientering om affaldssorteringsforsøg i Kolby Kås og Vesterløkken
 • Orientering om etablering af biocover-anlæg på Affaldscenter Harpesdal
 • Efterretningsliste
 • Meddelelser fra borgmesteren
 • Øvrige meddelelser
 
Lukket møde:
 • Efterretningsliste
 • Øvrige meddelelser
 
Dagsordenen kan findes her
Dagsordenen er fremlagt på Rådhuset, bibliotekerne samt kommunens hjemmeside www.samsoe.dk
Det bemærkes at ændringer til dagsordenen kan forekomme.