Møde i kommunalbestyrelsen d. 28. januar
 
Det meddeles herved, at der afholdes ordinært kommunalbestyrelsesmøde i Kantinen på Rådhuset, Søtofte 10, tirsdag den 28. januar 2020 kl. 17:30. Dagsordenen er som følger: 
 
 
Åbent møde
 
 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af ændring af styrelsesvedtægt for Samsø Kommunalbestyrelse
 • Godkendelse af ændring af forretningsorden for Samsø Kommunalbestyrelse
 • Beslutning om retningslinjer for politikerbesøg på kommunens institutioner m.v.
 • Genindstilling af én kandidat til medlem og én personlig suppleant til skatteankenævn
 • Genindstilling af én kandidat til medlem af vurderingsankenævn
 • Beslutning om kommunal garantistillelse vedr. overtagelse af varmeværker
 • Aktivering af pulje til kollektiv trafik
 • Godkendelse af overførsel og udmøntning af udviklingspulje samt uddannelsespulje i Kildemosen
 • Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan 2020-21
 • Genbehandling af valg af køretøjer til den fremtidige dagrenovationsindsamling for alm. husholdninger pr. januar 2022
 • Punkt fra S og SF: Bosætningsindsats ifm. indsættelsen af hurtigfærgeforbindelsen mellem Samsø og Aarhus
 • Orientering om omkostninger til fjernelse af deponeret affald fra Pillemark gl. losseplads
 • Efterretningsliste
 • Meddelelser fra borgmesteren
 • Øvrige meddelelser
 
Lukket møde
 • Tandlægebetjeningen på Samsø
 • Salg af kommunal jord ved Østerløkkevej til lejebolig i hjemmesygeplejen
 • Efterretningsliste
 • Øvrige meddelelser

 

Se den fulde dagsorden her