Møde i kommunalbestyrelsen d. 17. september

Tirsdag den 17. september kl. 17.30 afholdes der ordinært kommunalbestyrelsesmøde i kantinen på Rådhuset, Søtofte 10. 

Dagsordenen til mødet er følgende:  

 
Åbent møde:
 • Godkendelse af dagsorden
 • Vedtægtsændringer for Færgeselskabet Læsø K/S
 • Reduktion af rådighedstiden for telebussen pr. 1. oktober 2019
 • Undersøgelse af muligheder for kommunal overtagelse af Tranebjerg og Nordby/Mårup fjernvarme
 • Godkendelse af forslag til udviklingsplan for Ballen 
 • Godkendelse af revisionsberetninger for modtaget refusion vedr. byfornyelse i 2018 
 • Omlægning af den kollektive trafik
 • Orientering fra TU – Foretræde for foreningen til bevarelse af Øvelseshuset
 • Meddelelser fra borgmesteren
 • Øvrige meddelelser
Lukket møde:
 • Tilpasning af kontrakt for den kollektive trafik
 • Lukket bilag til sag på åben dagsorden: Omlægning af den kollektive trafik
 • Øvrige meddelelser

 

Se den fulde dagsorden her