Det meddeles herved, at der afholdes ordinært kommunalbestyrelsesmøde tirsdag den 13. november 2018 kl. 17:30 i Besser Forsamlingshus, Besser Hovedgade 32 


DAGSORDEN
 

Åbent møde:

 • Beslutning om garantistillelse for Samsø Efterskole
 • Beslutning om oprettelse af oparbejdningsaftale
 • Godkendelse af takster på Dagtilbudsområdet
 • Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.09.2018
 • Godkendelse af Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand
 • Godkendelse af lokalplan nr. 83 – For sommerhusområderne på Samsø
 • Godkendelse af lokalplan nr. 86 – Boligkvarter Nord for Ålebækken
 • Beslutning om opgradering af affaldssystemet
 • Beslutning om boligreguleringsloven på Samsø
 • Kravsspecifikation for færge til Samsø-Aarhus ruten
 • Skoleudvalgets referater
 • Færgeudvalgets åbne referater
 • Meddelelser fra borgmesteren
 • Øvrige meddelelser


Lukket møde:

 • Færgeudvalgets lukkede referater
 • Øvrige meddelelser


Læs mere om de enkelte dagsordenspunkter.

Det bemærkes at ændringer til dagsordenen kan forekomme.

Dagsordenen er desuden fremlagt på Rådhuset og på bibliotekerne.